1. Σας γνωρίζουμε ότι είναι ενεργή η νέα υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS για τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανά περιοχή.

Η διαδικασία συνίσταται στην αποστολή SMS στο 54151 με την περιοχή ενδιαφέροντος, οπότε και λαμβάνεται απάντηση στο κινητό, με την τιμή της βενζίνης, το πρατήριο πώλησης καυσίμων, καθώς και τη διεύθυνση για κάθε ένα από τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης που εντοπίστηκαν στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

2.

1. Σας γνωρίζουμε ότι είναι ενεργή η νέα υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS για τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανά περιοχή.

Η διαδικασία συνίσταται στην αποστολή SMS στο 54151 με την περιοχή ενδιαφέροντος, οπότε και λαμβάνεται απάντηση στο κινητό, με την τιμή της βενζίνης, το πρατήριο πώλησης καυσίμων, καθώς και τη διεύθυνση για κάθε ένα από τα 3 φθηνότερα σημεία πώλησης που εντοπίστηκαν στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Η Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

2. Για την καλύτερη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας και σύμφωνα με την Α.Δ.5/2010 καλούνται οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων να γνωστοποιούν για κάθε είδος καυσίμου την τιμή λιανικής πώλησης στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών Τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.), μέσω διαδικτύου στον ιστιακό τόπο www.fuclpriccs.gr.

3. Ελεγκτικά κλιμάκια της Υπηρεσίας μας στο προσεχές διάστημα θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους αναφορικά με την τήρηση της της Α.Δ. 5/2010 ώστε από την εφαρμογή της νέας υπηρεσίας ενημέρωσης να προκύψει το μέγιστο όφελος για τους καταναλωτές.

 

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης

Διεύθυνση Ανάπτυξης

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού