Με γνώμονα την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης το Επιμελητήριο Ξάνθης ανέλαβε την πρωτοβουλία διανομής εκπαιδευτικού υλικού σε παιδιά που τώρα ξεκινούν τις σχολικές τους υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, η κίνηση αυτή στόχο έχει την κατανόηση του βαθμού σημαντικότητας της χρήσης ηλιοθερμικής ενέργειας στη σύγχρονη οικονομία καθώς και τη διάδοση της γνώσης για τη χρήση των ηλιακών θερμικών συστημάτων η οποία εμφανίζει διαχρονική αύξηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας.

Η αρχή έγινε με τη διανομή μολυβιών και εβδομαδιαίων μαθητικών προγραμμάτων όπου με

Με γνώμονα την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης το Επιμελητήριο Ξάνθης ανέλαβε την πρωτοβουλία διανομής εκπαιδευτικού υλικού σε παιδιά που τώρα ξεκινούν τις σχολικές τους υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, η κίνηση αυτή στόχο έχει την κατανόηση του βαθμού σημαντικότητας της χρήσης ηλιοθερμικής ενέργειας στη σύγχρονη οικονομία καθώς και τη διάδοση της γνώσης για τη χρήση των ηλιακών θερμικών συστημάτων η οποία εμφανίζει διαχρονική αύξηση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας.

Η αρχή έγινε με τη διανομή μολυβιών και εβδομαδιαίων μαθητικών προγραμμάτων όπου με έγχρωμες εικόνες επισημαίνεται η σημασία χρήσης της ηλιοθερμικής ενέργειας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς θα διανεμηθεί πρόσθετο υλικό, στη βάση της λογικής ότι η ευαισθητοποίηση ξεκινάει από τη νεαρή ηλικία.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Widening the Thermal Solar Energy Exploitation by the Successful Models» (WIDE THE SEE) του προγράμματος με τίτλο: «South East Europe Transanational Cooperation Programme».