Από το ΚΠΑ2 Ξάνθης  ανακοινώνεται ότι από την 16-09-2011 θα αρχίσει η καταβολή  του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2011 στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν.1836/89.

                                                                 &nbs

Από το ΚΠΑ2 Ξάνθης  ανακοινώνεται ότι από την 16-09-2011 θα αρχίσει η καταβολή  του ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2011 στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν.1836/89.

                                                                                                             

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΟΥ  ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

              

1) Ταυτότητα  ή  άδεια διαμονής  για υπηκόους  τρίτων  χωρών.

 2) Εκκαθαριστικό  Εφορίας  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2011.

3) Φωτοτυπία Λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας  με πρώτο όνομα τον δικαιούχο  του βοηθήματος

4) Προκειμένου μόνο για  ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ-ΥΛΟΤΟΜΟΥΣ το  Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου  ή  ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

5) Μόνο για τους  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,  άδεια  εξασκήσεως  επαγγέλματος.

6) Μόνο για  ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ,βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.  

 

         ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ : Από 16-09-2011 μέχρι  30-11-2011.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ :

1) ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ: ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ.

2) ΤΕΤΑΡΤΗ: ΣΤΟΥΣ  ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ.

3) ΠΕΜΠΤΗ: ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

                                                                                                                                  

ΩΡΕΣ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ΑΠΟ 09:00  ΕΩΣ  15:00.

                                               

               Ο.Α.Ε.Δ.-ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ