Στην προέγκριση του σχεδίου σύμβασης του έργου κατασκευής της Α’ Φάσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Ξάνθη, προχώρησε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για την κατασκευή των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων του ιστορικού αυτού Τμήματος του ΔΠΘ στην Ξάνθη, συνολικού προϋπολογισμού 12.275.605,39 ευρώ.

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ στηρίζει τον εκσυγχρονισμό των Πανεπιστ

Στην προέγκριση του σχεδίου σύμβασης του έργου κατασκευής της Α’ Φάσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Ξάνθη, προχώρησε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για την κατασκευή των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων του ιστορικού αυτού Τμήματος του ΔΠΘ στην Ξάνθη, συνολικού προϋπολογισμού 12.275.605,39 ευρώ.

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ στηρίζει τον εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημιακών Σχολών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, θεωρώντας τον ρόλο του στη νέα Βαλκανική οικονομία και γεωγραφία ως νευραλγικού παράγοντα αντιμετώπισης της κρίσης και ταυτόχρονα ως ελκυστική πρόταση για την προσέλκυση φοιτητών που ως απόφοιτοι θα έχουν πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.