Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης νιώθει την επιτακτική ανάγκη να εκφράσει την έντονη ανησυχία των πολιτών της Ξάνθης, για την εγκατάσταση του σταθμού διοδίων στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Αμαξάδων και σε άλλα σημεία, εν συνεχεία.

Η έναρξη λειτουργίας, αναμένεται να απομονώσει επιπλέον την περιοχή της Ξάνθης, να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος μετακινήσεων σε αποστάσεις που για κάποιους είναι καθημερινές και, τέλος, να μεταφέρει τις επιβαρύνσεις στο κόστος των προϊόντων που φτάνουν στην περιοχή, επιτείνοντας τις ανισότητες των περιοχών που βρίσκονται μακριά από το κέντρο.

Επ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης νιώθει την επιτακτική ανάγκη να εκφράσει την έντονη ανησυχία των πολιτών της Ξάνθης, για την εγκατάσταση του σταθμού διοδίων στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Αμαξάδων και σε άλλα σημεία, εν συνεχεία.

Η έναρξη λειτουργίας, αναμένεται να απομονώσει επιπλέον την περιοχή της Ξάνθης, να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος μετακινήσεων σε αποστάσεις που για κάποιους είναι καθημερινές και, τέλος, να μεταφέρει τις επιβαρύνσεις στο κόστος των προϊόντων που φτάνουν στην περιοχή, επιτείνοντας τις ανισότητες των περιοχών που βρίσκονται μακριά από το κέντρο.

Επιτακτική ανάγκη είναι η ύπαρξη μιας ξεκάθαρης κυβερνητικής δέσμευσης ότι η εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού θα παραμείνει στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου καθώς δεν συντρέχει κανένας λόγος εκχώρησης σε ιδιώτη ώστε να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του δρόμου. Επίσης μέχρι σήμερα, αποφεύγεται μια σαφής ανακοίνωση για το ύψος του τιμήματος, παρότι σε μερικές ημέρες ξεκινά η λειτουργία τους, δημιουργώντας υπόνοιες για υπέρογκες χρεώσεις.

Οι πολίτες ζητούν απόλυτη διαφάνεια στην κατανομή των χρημάτων ώστε να εξασφαλίζεται λογικό κόστος και ουσιαστική συντήρηση του οδικού δικτύου. Προς τούτο, προτείνεται η εμπλοκή της Αυτοδιοίκησης στην είσπραξη των διοδίων και η συντήρηση του δρόμου ώστε να υπάρξει αμεσότητα στον έλεγχο και τη διαχείριση των εσόδων.

Οι πολίτες δεν αρνούνται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις είναι δυνατόν να τοποθετηθούν διόδια σε ένα σύγχρονο και αξιπρεπή δρόμο, παρότι αυτός παρουσιάζει ακόμη σοβαρές ατέλειες και ήδη προβλήματα συντήρησης. Ομως η είσπραξη διοδίων θα πρέπει να διέπεται από λογικό κόστος και ανταποδοτικότητα. Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι τεράστιες και γι’ αυτό, η Κεντρική Διοίκηση οφείλει να αποφασίσει με συναίσθηση των συνεπειών για τους κατοίκους της περιοχής.

 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος