Με πρόταση της «Περιφερειακής Αναγέννησης» εισήχθη προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το θέμα της δημιουργίας Ελεύθερων Ζωνών Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Εμπορίου.

Η παράταξή μας, που και στις προγραμματικές της θέσεις ήταν η μόνη που περιελάμβανε καθαρές στοχεύσεις δημιουργίας Ελεύθερων Ζωνών, πρότεινε:

α) την δημιουργία Ελεύθερων Ζωνών, με ειδικά κίνητρα, εγκαταστάσεως επιχειρήσεων σε σημεία όλης της Περιφέρειας, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα (π.χ.

 

Με πρόταση της «Περιφερειακής Αναγέννησης» εισήχθη προς συζήτηση σ

 

Με πρόταση της «Περιφερειακής Αναγέννησης» εισήχθη προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το θέμα της δημιουργίας Ελεύθερων Ζωνών Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Εμπορίου.

Η παράταξή μας, που και στις προγραμματικές της θέσεις ήταν η μόνη που περιελάμβανε καθαρές στοχεύσεις δημιουργίας Ελεύθερων Ζωνών, πρότεινε:

α) την δημιουργία Ελεύθερων Ζωνών, με ειδικά κίνητρα, εγκαταστάσεως επιχειρήσεων σε σημεία όλης της Περιφέρειας, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα (π.χ.

 

Με πρόταση της «Περιφερειακής Αναγέννησης» εισήχθη προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το θέμα της δημιουργίας Ελεύθερων Ζωνών Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Εμπορίου.

Η παράταξή μας, που και στις προγραμματικές της θέσεις ήταν η μόνη που περιελάμβανε καθαρές στοχεύσεις δημιουργίας Ελεύθερων Ζωνών, πρότεινε:

α) την δημιουργία Ελεύθερων Ζωνών, με ειδικά κίνητρα, εγκαταστάσεως επιχειρήσεων σε σημεία όλης της Περιφέρειας, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα (π.χ. Βορείου Έβρου, Νευροκοπίου, Σταυρούπολης, Μύκης, κλπ),

β) εμπορικών ζωνών εγκατάστασης υπηρεσιών στα μεγάλα λιμάνια (εθνικής κλίμακας) και ιδία στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη,

γ) τη σύσταση Τεχνοκρατικής Επιτροπής υποβολής προτάσεων και μελέτης, με τήρηση του κανόνα του σεβασμού των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία της επιτροπής με συμμετοχή, πλέον άλλων και των πέντε προέδρων των ΕΒΕ της Περιφέρειας.

Ο Γιώργος Παυλίδης, πρ. Νομάρχης Ξάνθης και Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης, δήλωσε σχετικά:

«Χρειαζόμαστε, σε περίοδο κρίσης, νέα εργαλεία για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανάσχεση της φυγής επιχειρήσεων. Ήταν καθαρός προγραμματικός μας στόχος η δημιουργία Ελεύθερων Ζωνών. Η ευρωπαϊκή πίεση για την δημιουργία τους, πρέπει να μας βρει έτοιμους με καθαρές προτάσεις, με γνώμονα την ανάπτυξη και την εξομάλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, χωρίς λαϊκισμούς και φοβίες.»

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ