Ανοικτή εκδήλωση προς το κοινό πραγματοποιεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011, στις 09.30,  στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με θέμα τη Βιώσιμη Διαχείριση Κοινόχρηστων Εκτάσεων.

Ανοικτή εκδήλωση προς το κοινό πραγματοποιεί την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011, στις 09.30,  στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με θέμα τη Βιώσιμη Διαχείριση Κοινόχρηστων Εκτάσεων.  Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου: «COMMONs-ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ», στο οποίο η Περιφέρεια είναι ένας από τους δέκα εταίρους του έργου.

Στην παρούσα εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές από τους εταίρους του έργου, που εμφανίζουν παρόμοιες περιπτώσεις και προβληματισμούς με την πιλοτική περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία είναι το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση-εταίροι του έργου-προέρχονται από τις Περιφέρειες του Λάτσιο και Σικελίας της Ιταλίας, του Δήμου του Νίτρα από τη Σλοβακία και από το Σύνδεσμο Δήμων Norte Alentejano της Πορτογαλίας.

Κάθε εταίρος του έργου έχει προσδιορίσει μια πιλοτική περιοχή η οποία αποτελείται από κοινόχρηστες δασικές εκτάσεις.  Απώτερος στόχος του έργου είναι η διατήρηση των φυσικών πόρων των πιλοτικών περιοχών και η ενίσχυση των φυσικών προϊόντων τους με σκοπό τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και την εξασθένιση φαινομένων πληθυσμιακής ερήμωσης.  Όλοι οι εταίροι του έργου συνεργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση και συνέκριναν τις περιφερειακές πολιτικές και στρατηγικές τους, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν οι καλές πρακτικές που αφορούσαν την κάθε πιλοτική περιοχή.

Από ελληνικής πλευράς, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση για τη Διαχείριση του Παραποτάμιου Δάσους Νέστου και Δράσεις για την Αποκατάσταση και Ανάδειξη του από το Δασαρχείο Καβάλας, ενώ θα παρουσιασθεί και το Εθνικό Πάρκο από Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου. 

Σε συνέχεια της εκδήλωσης και για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του Εθνικού Πάρκου, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011, οι προσκεκλημένοι εταίροι του έργου θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την περιοχή του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου και να ξεναγηθούν στην πιλοτική περιοχή του έργου για τον έλληνα εταίρο.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από το έργο COMMONs στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την επαναξιολόγηση της αξίας των δασικών κοινόχρηστων εκτάσεων.