Σήμερα και ώρα 19:00 η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.

Την Τετάρτη και ώρα 19:00 η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.

Σήμερα και ώρα 19:00 η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.

Την Τετάρτη και ώρα 19:00 η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίωνγια να συζητηθούν τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

 

ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 2ο:  Λήψη απόφασης για την υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Ν.3979/2011. (Εισηγητής Παπαδόπουλος Μιχαήλ)  

ΘΕΜΑ 3ο : Ανάδειξη εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης, στην Π.Ε.Δ. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος)