Η διήγηση της θεραπείας του επιληπτικού νέου που περιγράφεται από τον ευαγγελιστή Ματθαίο εκθέτει λεπτομερέστερα τη συζήτηση του Ιησού με τον πατέρα του αρρώστου παιδιού και τους μαθητές περί πίστεως.

“Σας βεβαιώνω πως, αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο σιναπιού, θαλέτε σ’ αυτό το βουνό “πήγαινε από δω εκεί”, και θα πηγαίνει και κανένα πράγμα δεν θα’ ναι αδύνατο για σας”.

Η παράδοξη εικόνα που χρησιμοποιείται στη φράση αυτή του Ιησού έχει την έννοια ότι η πίστη κάνει θαύματα, επιτελεί έργα καταπληκτικά, ακόμη και έργα τα οποία φαίνονται λογικά ακατόρθωτα.</P

Η διήγηση της θεραπείας του επιληπτικού νέου που περιγράφεται από τον ευαγγελιστή Ματθαίο εκθέτει λεπτομερέστερα τη συζήτηση του Ιησού με τον πατέρα του αρρώστου παιδιού και τους μαθητές περί πίστεως.

“Σας βεβαιώνω πως, αν έχετε πίστη έστω και σαν κόκκο σιναπιού, θαλέτε σ’ αυτό το βουνό “πήγαινε από δω εκεί”, και θα πηγαίνει και κανένα πράγμα δεν θα’ ναι αδύνατο για σας”.

Η παράδοξη εικόνα που χρησιμοποιείται στη φράση αυτή του Ιησού έχει την έννοια ότι η πίστη κάνει θαύματα, επιτελεί έργα καταπληκτικά, ακόμη και έργα τα οποία φαίνονται λογικά ακατόρθωτα.

Η απαίτηση πολλών ανθρώπων να δουν πρώτα θαύματα για να πιστεύσουν, προέρχεται από την ανθρώπινη αδυναμία να στηρίζει κανείς τα πάντα στη λογική απόδειξη.

Η παραπάνω φράση του Χριστού ανατρέπει τη σειρά που απαιτεί η λογική του ανθρώπου και προβάλλει την πίστη σαν την προϋπόθεση του θαύματος.

Μόνον όποιος πιστεύει στον Θεό και στον Σταυρό του Υιού του Θεού βλέπει το θαύμα της θείας αγάπης να αγκαλιάζει και να μεταμορφώνει τον χαλασμένο από την αμαρτία κόσμο σε “καινή κτίσι”.

Η σύγχρονη του Ιησού γενιά ζητά σημάδια για να πιστέψει στη θεία προέλευσή Του: “θέλομεν από Σου σημείον ιδείν”, κι όσοι στέκουν μπροστά στο σταυρό, προκαλούν τον Χριστό να κατεβεί από το σταυρό, για να αποδείξει τη δύναμή Του.

Δε μας θυμίζουν όλα αυτά τις σατανικές υποδείξεις από τη γνωστή διήγηση των πειρασμών; Με άλλα λόγια η προσπάθεια να πεισθεί ο άνθρωπος λογικά πριν πιστέψει, έχει μέσα της κάτι το δαιμονικό κάτι που δηλώνει την πεσμένη και φθαρμένη φύση του.

Η αναζήτηση σιγουριάς είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου, έτσι όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά την πτώση.

Η πίστη που ξεπερνά τους λογικούς ενδοιασμούς και τις φυσικές επιφυλάξεις, είναι χαρακτηριστικό μιας νέας εποχής, της εποχής που ανανεώνεται εν Χριστώ η φύση του ανθρώπου, ώστε να μην αναζητά πλέον ο άνθρωπος θαύματα για να στηρίξει την πίστη του αλλά να βλέπει με την πίστη του παντού θαύματα.

Ολα τα κατ’ άνθρωπον ακατόρθωτα γίνονται κατορθωτά. Κι η λύτρωση του κόσμου, που με τις ανθρώπινες προοπτικές είναι ακατόρθωτη, γίνεται πραγματικότητα δια του Χριστού.

Αυτή τη νέα πραγματικότητα της λυτρώσεως τη βλέπει κανείς με την πίστη του κι έτσι όλα γύρω του γίνονται ένα θαύμα της θείας αγάπης.

 

Εκ της Ιεράς

Μητροπόλεως