Στην παραχώρηση Δημόσιας Δασικής Έκτασης εμβαδού 9.900 τ.μ. για την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου στην περιοχή Δ.Δ. Σμίνθης, του Δήμου Μύκης, της Π.Ε Ξάνθης, προχώρησε με απόφασή του (28766/8-8-2011 ) ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ.

Στην παραχώρηση Δημόσιας Δασικής Έκτασης εμβαδού 9.900 τ.μ. για την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου στην περιοχή Δ.Δ. Σμίνθης, του Δήμου Μύκης, της Π.Ε Ξάνθης, προχώρησε με απόφασή του (28766/8-8-2011 ) ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιος Σώκος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Μύκης είχε υποβάλλει το σχετικό αίτημα από το 2004 για την παραχώρηση της προαναφερόμενης δημόσιας δασικής έκτασης για να κατασκευαστεί γήπεδο ποδοσφαίρου.

    Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης εξετάζοντας με ευαισθησία το παραπάνω αίτημα, πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, προχώρησε στην παραχώρηση της δημόσιας δασικής έκτασης.

Με την απόφαση αυτή του κ. Σώκου γίνεται πραγματικότητα ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών του Δήμου Μύκης, για τη δημιουργία οργανωμένων χώρων αθλητισμού.