Τη Δευτέρα και ώρα  13:00 η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

 

Τη Δευτέρα και ώρα  13:00 η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

 

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2010. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Σταυρούπολης (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής).