Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η ανάπτυξη είναι το κλειδί για την ανάκαμψη και την ευημερία μας. Δυστυχώς όμως παρατηρούνται βήματα που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν επιπόλαια, με αποτελέσματα ολέθρια για την οικονομία και ευημερία του τόπου μας. αυτή την οικονομική δίνη που βρεθήκαμε από τη μια στιγμή στην άλλη, όλοι προτείνουν σαν φάρμακο για ανάκαμψη και ανόρθωση την ανάπτυξη.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η ανάπτυξη είναι το κλειδί για την ανάκαμψη και την ευημερία μας. Δυστυχώς όμως παρατηρούνται βήματα που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν επιπόλαια, με αποτελέσματα ολέθρια για την οικονομία και ευημερία του τόπου μας. αυτή την οικονομική δίνη που βρεθήκαμε από τη μια στιγμή στην άλλη, όλοι προτείνουν σαν φάρμακο για ανάκαμψη και ανόρθωση την ανάπτυξη. Όπως η πρόσφατη νομοθεσία που διατυπώθηκε με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 168040/3-9-2010 ) σχετικά με τον  χαρακτηρισμό αγροτεμαχίων ως «Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας».  Οι πρόσφατες δυο τροποποιήσεις της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης διευκόλυναν την κατάσταση, όχι όμως στον βαθμό που αναμενόταν. Αποτέλεσμα της δαιδαλώδους αυτής κατάστασης είναι   μεγάλος αριθμός πολιτών να μην μπορεί  να διαχειριστεί κατάλληλα την  περιουσία  του και μια σειρά αναπτυξιακών δραστηριοτήτων να αναστέλλονται. Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ,για την έκδοση οικοδομικής αδείας, σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές, ζητήθηκε η σχετική έγκριση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς όμως να καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια (χάρτες ζωνών) της αγροτικής Γ.Υ.Π., προφανώς επειδή δεν έχουν παραχθεί οι ανάλογοι χάρτες. Κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα για τη διαφύλαξη της αγροτικής Γ.Υ.Π. Όμως τα προβλήματα στην εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας, όταν παρουσιάζει ελλείψεις όπως το απαραίτητο χαρτογραφικό υλικό και κατά συνέπεια παραλείψεις σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, δεν είναι σωστό να επαφίενται στην κρίση των πολιτών και των υπηρεσιακών παραγόντων  κατά το δοκούν. Ήδη υπάρχει ο κίνδυνος η προβληματική αυτή εφαρμογή του νόμου να οδηγεί σε αχρήστευση σημαντικού τμήματος του Νομού Ξάνθης και εκμηδενισμό της αξίας του. Όταν μάλιστα μπορούν να θεωρηθούν  ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας ακόμη και εκτάσεις χέρσες, που δεν έχουν καλλιεργηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ούτε βέβαια αναμένεται να καλλιεργηθούν. Γήπεδα στα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί παραγωγικές δραστηριότητες του δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα ή και κατοικίες, των οποίων η επέκταση πλέον παντελώς αποκλείεται. Με τον τρόπο αυτό, ολόκληρα τμήματα του Νομού καταδικάζονται σε υπανάπτυξη.

Σήμερα κανείς δεν αμφισβητεί ότι η τοπική οικονομία  δεν μπορεί να έχει αποκλειστική και μόνο εξάρτηση από έναν μόνο παραγωγικό τομέα αλλά να υπάρχει η δυνατότητα και της ανάπτυξης σε άλλους παραγωγικούς τομείς, πάντα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Πολύ περισσότερο όταν σε άλλες ΚΥΑ ακόμη και σε άμεσα προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, δεν αποκλείεται παντελώς η παραγωγική χρήση (π.χ. τουριστικές εγκαταστάσεις, γεωργικές αποθήκες, δόμηση, έργα υποδομής κ.λ.π) αλλά περιορίζεται με συγκεκριμένες διατάξεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη αντίφαση, αφού στις εκτάσεις Υψηλής Παραγωγικότητας αποκλείεται κάθε άλλη παραγωγική δραστηριότητα, πλην της Γεωργίας, που  στην εποχή μας είναι εντελώς ανέφικτο να θεωρούμε ότι θα επανέλθει δυναμικά και αποκλειστικά  στις περιοχές αυτές  και θα στηρίξει την ανάπτυξή τους.

Μετά από όλα αυτά και αν θέλουμε να μιλούμε για ανάπτυξη και να μη βάλουμε ταφόπλακα στην περιοχή μας θα πρέπει όλοι μαζί να κινητοποιηθούμε προς την οργανωμένη πολιτεία. Ζητώντας αναστολή της εφαρμογής της ΚΥΑ  μέχρι τη σύνταξη των αναγκαίων ενήμερων και αξιόπιστων χαρτών ζωνών Γ.Υ.Π. ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες του νόμου. Χαρτών με  κριτήρια, που να ισχύουν στην πράξη, παίρνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, με γνώμονα τις ανάγκες και δυνατότητες ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Μέχρι τότε, θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες εφαρμογής, ώστε να είναι προσεκτικές ως προς  όλες τις υπερβολές και αδικίες της μέχρι σήμερα εφαρμογής της επίμαχης ΚΥΑ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι  σε άλλες περιφέρειες της χώρας, ήδη ακολουθείται άλλη εφαρμογή της ΚΥΑ , ευνοϊκή για την έκδοση αδειών και την ανάπτυξη της περιοχής τους, λειτουργώντας με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ στη δική μας και στο θέμα αυτό η αντιμετώπιση είναι ανασταλτική.

Δεν μας μένει τίποτε άλλο και είναι καθήκον όλων μας, να προσπαθήσουμε  όλοι μαζί να αποτρέψουμε ένα ακόμη  βαρύ πλήγμα για την οικονομία της περιοχής και την ανάπτυξη τόσο στο Νομό Ξάνθης, αλλά και στη Θράκη συνολικά. Δηλαδή μετατροπή με το ζόρι της Θράκης σε αποκλειστικά γεωργική περιοχή χωρίς δυνατότητες ανάπτυξης σε άλλους τομείς, όπως τουρισμός, μεταποίηση προϊόντων και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Υποβάθμιση που οδηγεί σε έκρηξη της αύξησης της ανεργίας, αναπτυξιακή και κοινωνική απαξίωση της Θράκης με ότι αυτό συνεπάγεται για διαβίωση των κατοίκων της. Άραγε με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε τα σύνορα μας;

 

Γεωργία Ανδρέου Μιχαηλίδη