Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Άρης Γιαννακίδης, υπέγραψε την ένταξη στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 1.645.000 ευρώ με φορέα υλοποίησης την  ΙΗ Εφορία Προιστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Άρης Γιαννακίδης, υπέγραψε την ένταξη στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 1.645.000 ευρώ με φορέα υλοποίησης την  ΙΗ Εφορία Προιστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο έργο είναι μείζονος σημασίας και συνδέεται άμεσα με το Μουσείο της Θάσου και την εν γένει ανάδειξη της σπάνιας ιστορικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της μορφής του μνημείου τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τη χρήση του σε εκδηλώσεις πολιτισμού (Φεστιβάλ Θάσου). Περιλαμβάνει αναστύλωση του προσκηνίου, την αποκατάσταση των αναλημματικών τοίχων των παρόδων, την αντικατάσταση της υπάρχουσας ξύλινης επένδυσης των εδωλίων που έχουν καταστραφεί και εξομαλύνσεις κλίσεων στα πρανή του κοίλου. Επίσης ο περιβάλλον χώρος θα διαμορφωθεί με αντικαταστάσεις των  περιφράξεων και των κιγκλιδωμάτων ενώ θα καταστεί προσβάσιμος και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.