ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ , ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚ., ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

 

Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ , ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚ., ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

 

Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,

 Σύμφωνα με τους Νόμους (ν. 1943/1991 (Α΄ 50) παράγραφος 4 του άρθρου 64, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.2085/1992 (Α΄170) και το άρθρο 10 του ν.3320/2005 (Α΄ 48) χορηγείται σε δημοσίους υπαλλήλους των προβληματικών περιοχών επιδότηση για την αγορά ή την ανέγερση 1ης κατοικίας σε προβληματική περιοχή. Βάσει αυτού, δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται ή μετατάσσονται σε προβληματικές περιοχές επιχορηγούνται για την αγορά ή την ανέγερση 1ης κατοικίας με ανάλογο χρηματικό ποσό από την υπηρεσία που υπηρετούν, φυσικά με την υποχρέωση να παραμείνουν μόνιμα στην προβληματική (παραμεθόρια) αυτή περιοχή.

 Στόχος του νόμου είναι η ενδυνάμωση των προβληματικών περιοχών με υπαλλήλους οι οποίοι θα παραμείνουν σε αυτές και την αύξηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές για ευνόητους λόγους.

 Ως εκ τούτου τα οφέλη των τοπικών κοινωνιών είναι πολλαπλά μια και το ποσό το οποίο εισπράττουν οι δικαιούχοι το διοχετεύουν στην τοπική αγορά του νέου πλέον τόπου διαμονής τους. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης για την Ελληνική επαρχία (και όχι μόνο) η οποία υποφέρει, έχουμε την ευκαιρία εκτός από την μόνιμη διαμονή των υπαλλήλων σε αυτήν να τονώσουμε την τοπική αγορά, με χρήματα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά τους επαγγελματίες της περιοχής μας σε αυτήν την δύσκολη οικονομική περίοδο.

Σας γνωστοποιούμε λοιπόν ότι τις τελευταίες μέρες συζητήθηκε από την αρμόδια οικονομική επιτροπή Σχέδιο Νόμου για τις “Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης” σε αυτό το σχέδιο νόμου αναφέρεται η οριστική κατάργησή της επιδότησης 1ης κατοικίας  σύμφωνα με το Άρθρο 24 Παρ. 2 (παρ. 2 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν.1943/1991 (Α΄ 50), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.2085/1992 (Α΄170) και το άρθρο 10 του ν.3320/2005 (Α΄ 48) και παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής.)

Πιστεύουμε ότι η κατάργηση αυτού νόμου θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μια και τα πληθυσμιακά προβλήματα στην περιοχή μας συνεχώς επιδεινώνονται όπως και εσείς γνωρίζετε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε περίπτωση κατάργησης της επιδότησης 1ης κατοικίας αφενός πολλοί συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα έχουν κανένα απολύτως λόγω να επενδύσουν και να παραμείνουν μόνιμα στην περιοχή μας, αφετέρου δε, θα υπάρξει φαινόμενο μαζικής φυγής δημοσίων υπάλληλων σε μεγάλα αστικά κέντρα με μαζικές αιτήσεις μετάθεσης που θα υποβάλουν.

 Τέλος επειδή γνωρίζουμε τους αγώνες που δίνετε καθημερινά για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητάμε την δική σας βοήθεια και παρέμβαση ώστε να μην καταργηθεί ο νόμος επιδότησης 1ης κατοικίας στις παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά να συνεχίσει να υφίσταται σε αυτήν την περίοδο που η οικονομική κρίση χτυπάει πιο πολύ από όλους τα χαμηλά οικονομικά στρώματα στα οποία συγκαταλέγονται οι υπάλληλοι και οι μικρομεσαίοι τοπικοί επαγγελματίες της Περιφέρειας μας.

MEΤΑ ΤΙΜΗΣ

Ευστρατίου Χαράλαμπος

Πρόεδρος Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ν. Ξάνθης.

Υπάλληλος Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης