Την Παρασκευή το πρωί ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής του δήμου Ξάνθης, λόγω του κατεπείγοντος του αιτήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί στους μαθητές του γυμνασίου και λυκείου του Δροσερού και αυτός ήταν ο λόγος που ζητήθηκαν επειγόντως 4 αίθουσες διδασκαλίας στο 21ο  και 25ο δημοτικό σχολείο του Δροσερού.

 

Την Παρασκευή το πρωί ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής του δήμου Ξάνθης, λόγω του κατεπείγοντος του αιτήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 

Το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί στους μαθητές του γυμνασίου και λυκείου του Δροσερού και αυτός ήταν ο λόγος που ζητήθηκαν επειγόντως 4 αίθουσες διδασκαλίας στο 21ο  και 25ο δημοτικό σχολείο του Δροσερού.

 

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Σχολικής επιτροπής Α. Κυριακίδης και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από το διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σάββα Μελισσόπουλο, ο οποίος και συναίνεσε στην παραχώρηση των αιθουσών, πρόκειται για πρόγραμμα φροντιστηριακών μαθημάτων στο γυμνάσιο και Λύκειο παιδιών από το Δροσερό. 

 

Το πρόγραμμα άρχισε την υλοποίηση του από τις 15 Ιουλίου, όμως το γεγονός ότι το προς ενοικίαση κτίριο το οποίο θα στεγάσει το πρόγραμμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου χρήζει επισκευών, ζητήθηκε η συνδρομή των σχολικών αιθουσών, κάτι που είδαν θετικά τα μέλη της επιτροπής τα οποία απαρτίζονταν από τους κ.κ. Κυριακίδη, Ταρενίδη, Ηλιάδη, Μπεκτές, Κούτρα Χ. εκπαιδευτικό κα  από την πλευρά της αντιπολίτευσης τον Δ. Βορίδη, αναπληρωτή της κ. Πατσίδου. Να σημειωθεί ότι από τα 15 μέλη της επιτροπής ήταν παρόντα τα προαναφερόμενα 6, κάτι που εκ των πραγμάτων οδήγησε στην μη απαρτία της συνεδρίασης και στην μη λήψη της απόφασης για την παραχώρηση των αιθουσών διδασκαλίας.

 

Όπως ανέφερε ο κ. Κυριακίδης ο ρόλος της σχολικής επιτροπής είναι εποπτικός και στην ουσία ο δήμαρχος θα αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη των αιθουσών του σχολείου του Δροσερού.

 

Δικαιολογώντας, ο πρόεδρος το επείγον της πρόσκληση,ς ανέφερε ότι πήρε αργά το έγγραφο από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Το μέλος της επιτροπής κ. Χ. Κούτρας, διευθυντής σχολείου, ενημέρωσε την επιτροπή για την μέχρι τώρα διαδικασία παραχώρησης των σχολικών αιθουσών, τόνισε ότι σύμφωνα με τον Καλλικράτη θα έπρεπε να ήταν παρόντας στην επιτροπή και ο διευθυντής του σχολείου. Τέλος σημείωσε ότι αν ο διευθυντής του σχολείου δεν έχει αντίρρηση να παραχωρηθούν οι αίθουσες,  συναινεί.

 

Τελικά δεν πάρθηκε απόφαση λόγω μη απαρτίας και θα συγκληθεί εκ νέου η επιτροπή μέσα στην εβδομάδα.