ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

Θέμα:

Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Καπνού

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη

Θέμα:

Ολοκληρωμένη Διαχείριση  Καπνού

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά από σκληρή διαπραγμάτευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, πέτυχε να ισχύσει κατ’ εξαίρεση για πρώτη φορά στην ΕΕ η δράση της ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΜΕΤΡΟ 214/ ΔΡΑΣΗ 2.3) και στον τομέα του καπνού. Η σχετική πρόταση υπεβλήθη και εγκρίθηκε από την ΕΕ με την 7η τροποποίηση του έτους 2008 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης Ελλάδος (Πυλώνας ΙΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, στο μέτρο 214 που αφορούσε τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις). Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή δράση που αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση του καπνού έχει σαν στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος, την προστασία των καπνοπαραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, εφαρμόζεται ήδη από το σύνολο σχεδόν των καπνοπαραγωγών της χώρας μας από την εσοδεία 2009, όμως δυστυχώς το σχετικό μέτρο δεν έχει προκηρυχτεί ακόμη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αποτέλεσμα οι καπνοπαραγωγοί κατ’ έτος να χάνουν περίπου 93,6 ευρώ το στρέμμα.

Σε απάντηση που μου εδόθει (ΑΠ 514/14-1-2011) σε σχετική ερώτησή μου, με πληροφορήσατε ότι η προκήρυξη του μέτρου θα πραγματοποιείτο το 1ο τετράμηνο του 2011 και κατά συνέπεια θα κάλυπτε τουλάχιστον την εσοδεία 2011. Εκ των υστέρων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου σας σε συνάντηση με τους καπνοπαραγωγούς ανακοίνωσε ότι η απόφαση δεν θα  ισχύσει για το 2011 αλλά από το έτος 2012, γεγονός που προκαλεί σημαντική απώλεια εσόδων για τους καπνοπαραγωγούς που βρίσκονται σε Ολοκληρωμένη Διαχείριση.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Που οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση στην προκήρυξη του μέτρου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του καπνού που εγκρίθηκε από την ΕΕ τους τελευταίους μήνες του 2008;

2.Γιατί δεν προκηρύχτηκε έγκαιρα το μέτρο έτσι ώστε να καλυφθούν οι παραγωγοί που το εφαρμόζουν τουλάχιστον για την εσοδεία 2011 και τις μετέπειτα εσοδείες;

3.Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι για το 2012 θα εκδοθεί η σχετική απόφασή σας για την  προκήρυξη του μέτρου και πότε θα γίνει αυτό;

                                                      

  Ο Ερωτών Βουλευτής

 Αλέξανδρος Κοντός Βουλευτής Ξάνθης