Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης συνεδριάζει σήμερα  στη 1 μ.μ. στο Δήμο Ξάνθης .

Είναι ουσιαστικά η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, πριν τις διακοπές και τα θέματα, ενδιαφέρον στην πλειοψηφία τους, αφορούν στην αλλαγή αρκετών ρυθμίσεων στο κέντρο Αναλυτικά τα θέματα

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης για τη χρήση πρασιάς ως παρκινγκ από τους ενοίκους οικοδομής επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 58.(εισηγητής: Ζαμπάρας Δημήτριος)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης συνεδριάζει σήμερα  στη 1 μ.μ. στο Δήμο Ξάνθης .

Είναι ουσιαστικά η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, πριν τις διακοπές και τα θέματα, ενδιαφέρον στην πλειοψηφία τους, αφορούν στην αλλαγή αρκετών ρυθμίσεων στο κέντρο Αναλυτικά τα θέματα

ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση ή μη κανονιστικής απόφασης για τη χρήση πρασιάς ως παρκινγκ από τους ενοίκους οικοδομής επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 58.(εισηγητής: Ζαμπάρας Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσης στάσης αστικών λεωφορείων της γραμμής προς την Καλλιθέα, έμπροσθεν της εκκλησίας Κυρίλλου & Μεθοδίου.(εισηγητής: Ζαμπάρας Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 3ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέση στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού 4ης Οκτωβρίου 58. (εισηγητής: Ζαμπάρας Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 4ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αλλαγή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Μιχαήλ Βόγδου. (εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)

ΘΕΜΑ 5ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Εμπορίου (παζάρι) και ανάπτυξη στεγάστρων και πάγκων. (εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)

ΘΕΜΑ 6ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Φίλιππου Αμοιρίδη και σε τμήμα της οδού Ορφέως. (εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)

ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό ωραρίου εφοδιασμού των καταστημάτων στην περιοχή της ελεγχόμενης στάθμευσης. (εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης).