Τις παραλείψεις που ακόμη σημειώνονται στη στελέχωση “Καλλικρατικών” Δήμων με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων καταγγέλλει για ακόμη μία φορά η ΕΣΑμεΑ στους  κ.κ. Δ. Ρέππα, υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης  και Χ. Καστανίδη, υπουργό Εσωτερικών, αυτή τη φορά με αφορμή την ανεπαρκή στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, αρμόδιας για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων.

 

Τις παραλείψεις που ακόμη σημειώνονται στη στελέχωση “Καλλικρατικών” Δήμων με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων καταγγέλλει για ακόμη μία φορά η ΕΣΑμεΑ στους  κ.κ. Δ. Ρέππα, υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης  και Χ. Καστανίδη, υπουργό Εσωτερικών, αυτή τη φορά με αφορμή την ανεπαρκή στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, αρμόδιας για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων.

 

Όπως τονίζεται σε επείγουσα επιστολή προς τους υπουργούς, σε πολλούς Δήμους δεν είχαν μεταταχθεί στο σύνολό τους οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ήταν αρμόδιοι για την χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων, με συνέπεια τη μη έγκαιρη καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους και στην άσκοπη ταλαιπωρία όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία αλλά και των υπαλλήλων που καλούνταν να ανταποκριθούν στο έργο τους.

Εν μέσω θερινής περιόδου, και ενώ σε άλλους Δήμους, έγιναν οι απαραίτητες τροποποιητικές ενέργειες, και στελεχώθηκαν με το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό (των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων) το πρόβλημα παραμένει άλυτο στο Δήμο Ξάνθης, παρ’ όλο που από τις 25 Μαρτίου 2011 έχει αποστείλει έγγραφο στο οποίο απεικονίζεται ανάγλυφα η κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Το έγγραφο αυτό ακολουθεί και έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών στις 16/3/2011 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, η οποία καλείται να εξετάσει άμεσα τα διαλαμβανόμενα στην επιστολή του Δήμου Ξάνθης και να διορθώσει τυχόν παραλείψεις. Για άγνωστη αιτία, οι 17 έμπειροι υπάλληλοι της πρώην Ν.Α. Ξάνθης, δεν μετατάχθηκαν ποτέ, στο σύνολό τους!!

Εν μέσω θερινής περιόδου ο Δήμος Ξάνθης αναμένει τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραμένοντας με τους λιγοστούς υπαλλήλους που αναφέρονται στο από Φεβρουάριο έγγραφό του. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι 7 υπάλληλοι που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο μειώνονται από 1ης Αυγούστου σε 5!

Η Συνομοσπονδία ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων, ώστε να επιλυθεί οριστικά το θέμα που απασχολεί το τμήμα καταβολής προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Ξάνθης. 

 

Η επιστολή της ΕΣΑμεΑ

 

Προς:

1. κ. Ρέππα, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

& Ηλ. Διακυβέρνησης

2. κ. Χ. Καστανίδη ,Υπουργό Εσωτερικών

 

ΚΟΙΝ:

-κ. Δ. Στεφάνου, Γεν. Γραμματέα

Υπουργείου Εσωτερικών       

-κ. Μπεργελέ, Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης

-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ,

Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ 

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

-Δήμαρχο και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

-Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ξάνθης

-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ. Ν. Ξάνθης 

 

Θέμα:  “Ανεπαρκής στελέχωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης αρμόδιας για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων κατά παράβαση του άρθρου 257 του ν. 3852/2011”

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με έγγραφό της στις αρχές του τρέχοντος έτους, στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών είχε καταγγείλει τις παραλείψεις που είχαν σημειωθεί στη στελέχωση “Καλλικρατικών” Δήμων με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Επισημαίναμε τότε ότι σε πολλούς Δήμους δεν είχαν μεταταχθεί στο σύνολό τους οι υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ήταν αρμόδιοι για την χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων, όπως όριζε και το άρθρο 257 του ν. 3852/2010.

Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιους είδους παραλείψεις, σκόπιμες ή μη, οδηγούσαν στην μη έγκαιρη καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους, και στην άσκοπη ταλαιπωρία όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία αλλά και των υπαλλήλων που καλούνταν να ανταποκριθούν στο έργο τους.

Εν μέσω θερινής περιόδου, και ενώ σε άλλους Δήμους, όπως στο Δήμο Καβάλας έγιναν οι απαραίτητες τροποποιητικές ενέργειες (υπ’ αριθ. πρωτ. 1884/12-4-2011 έγγραφο με θέμα: τροποποίηση συμπλήρωση της αριθ. 9717+9668/17-12-2011 απόφασης της Γεν. Γρ. Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης) και στελεχώθηκαν με το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό (των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων) το πρόβλημα παραμένει άλυτο στο Δήμο Ξάνθης, παρ’ όλο που από τις 25/2/2011 Μαρτίου 2011 έχει αποστείλει έγγραφο στο οποίο απεικονίζεται ανάγλυφα η κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Το έγγραφο αυτό ακολουθεί και έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών στις 16/3/2011 προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, η οποία καλείται να εξετάσει άμεσα τα διαλαμβανόμενα στην επιστολή του Δήμου Ξάνθης και να διορθώσει τυχόν παραλείψεις.

Εν μέσω θερινής περιόδου ο Δήμος Ξάνθης αναμένει τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραμένοντας με τους λιγοστούς υπαλλήλους που αναφέρονται στο από Φεβρουάριο έγγραφό του. Σημειώνουμε ότι οι 7 υπάλληλοι που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο μειώνονται από 1ης Αυγούστου σε 5, αφού ο ένας συνταξιοδοτείται και του δεύτερου υπαλλήλου λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Παραμένει άξιο απορίας γιατί στο Δήμο Ξάνθης δεν μετατάχθηκαν,  όπως άλλωστε προβλέπεται και από τον ¨Καλλικράτη¨, οι έμπειροι υπάλληλοι της πρώην Ν.Α. Ξάνθης (17 τον αριθμό), σχετικοί με το θέμα της χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων.

Συνημμένα και για την πλήρη κατανόηση του θέματος ακολουθεί  το έγγραφο του Δήμου Ξάνθης που είχε αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, καθώς και σχετική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

 

Κύριοι Υπουργοί,

Ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το θέμα που απασχολεί το τμήμα καταβολής προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Ξάνθης. 

Ενημερωτικά σας επισυνάπτουμε και την τροποποιητική απόφαση της ιδίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία λύνεται ανάλογο θέμα που απασχολούσε το Δήμο Καβάλας.

Εν’ αναμονή των ενεργειών σας και της επίσπευσής αυτών προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ  

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ