Προς τον κ. Πρόεδρο

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της ΣΕΚΑΠ Α.Ε.

 

 

Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης,

Κύριοι Μέτοχοι,

 Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι η χρήση, για την οποία σήμερα συζητούμε (1/1/ έως 31/12 του 2010), ήταν μία από τις χειρότερες της ιστορικής πορείας της εταιρείας.

Προς τον κ. Πρόεδρο

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της ΣΕΚΑΠ Α.Ε.

 

 

Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης,

Κύριοι Μέτοχοι,

 Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι η χρήση, για την οποία σήμερα συζητούμε (1/1/ έως 31/12 του 2010), ήταν μία από τις χειρότερες της ιστορικής πορείας της εταιρείας.

Όλοι οι οικονομικοί δείκτες του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρήσεις, ενώ ανάλογη είναι η πραγματικότητα και για τον κύκλο εργασιών και το αποτέλεσμα της χρήσεως.  

Είναι σημαντικό, όμως, να επισημάνουμε ότι τα ζημιογόνα αποτελέσματα της εταιρείας οφείλονται κατά κύριο λόγο όχι σε πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης, αλλά στην εντελώς λανθασμένη και καταστροφική πολιτική της σημερινής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της οποίας υπήρξαν τέσσερις διαδοχικές αυξήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα στη ΣΕΚΑΠ.

Δυστυχώς, η κυβερνητική πρακτική συνεχίζει να είναι επιβαρυντική καθώς, πέραν των παραπάνω, πρόσφατα με την ψήφιση στη Βουλή του μεσοπρόθεσμου, θεσμοθετήθηκε η επιβολή και πέμπτης αύξησης της φορολογίας, κυρίως των φτηνών τσιγάρων, μέτρο που σε μεγάλο βαθμό θα πλήξει την ΣΕΚΑΠ.

Η πέμπτη αυτή φορολογία και οι άλλες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν είναι πιθανό να επιφέρουν- όπως ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Πράτσος αναφέρει σε πρόσφατη επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών – καταστροφικά αποτελέσματα στη ΣΕΚΑΠ και στους μετόχους της.

Η ΣΕΚΕ Α.Ε., η οποία δημιούργησε την εταιρεία και η οποία την στήριξε οικονομικά και εμπορικά επανειλημμένα στο παρελθόν και, φυσικά, συνεχίζει να την στηρίζει, αντιμετωπίζει την κατάσταση που βρίσκεται η ΣΕΚΑΠ με αίσθημα ευθύνης, αλλά κι έντονου προβληματισμού.

Ήδη, καταθέσαμε τις απόψεις της ΣΕΚΕ στον Διοικητή της ΑΤΕ κ. Πανταλάκη, οι οποίες κινούνται στην κατεύθυνση της διασφάλισης της βιωσιμότητας και μακροχρόνιας προοπτικής της ΣΕΚΑΠ, της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της προάσπισης των συμφερόντων της ΣΕΚΕ.

Ο Διοικητής της ΑΤΕ δεσμεύτηκε να κινήσει γρήγορα τις διαδικασίες για την κεφαλαιακή τόνωση της ΣΕΚΑΠ και παράλληλα , μετά από αίτημα της ΣΕΚΕ, να ενημερώσει τους υπόλοιπους μετόχους και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της ΣΕΚΑΠ.  Ήδη, το διοικητικό συμβούλιο της ΑΤΕ αποφάσισε την διάθεση του δικού της μεριδίων μετοχών στη ΣΕΚΑΠ, μέσω διεθνούς διαγωνισμού και ανέθεσε σε εξειδικευμένο οίκο την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

Από την πλευρά μας, διαβεβαιώνουμε τους μετόχους της εταιρείας και τους εργαζόμενους της, τους οποίους θα συναντήσουμε – μετά από αίτημα τους – τις επόμενες ημέρες, ότι η ΣΕΚΕ δεν θα σταθεί εμπόδιο σε κάθε θετική εξέλιξη που αφορά το μέλλον της ΣΕΚΑΠ.

Θέτει, όμως, ως απαραίτητη προϋπόθεση, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει,  πέραν των ανωτέρω τριών προϋποθέσεων και την διενέργεια όλων των διαδικασιών κάτω από καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και νομιμότητας. 

 Πέραν του θέματος αυτού, η Α.Τ.Ε. μας έκανε γνωστό ότι κινούνται οι διαδικασίες για την καταβολή στην ΣΕΚΑΠ  6 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών, που αφορούν επιδότηση επενδυτικού προγράμματος που υλοποίησε η εταιρεία.

Όσον αφορά τα θέματα του σημερινού Ισολογισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.  Εγκρίνουμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 34ης εταιρικής χρήσης, έτους 2010, όπως επίσης και τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Ψηφίζουμε θετικά για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση 2010.

3.  Συμφωνούμε με τον διορισμό ενός τακτικού κι ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή. Προτείνουμε, δε, την επανεκλογή της κ. Γεωργίας Κουρκούτα στη θέση του τακτικού Ορκωτού Λογιστή και αναπληρωματικό τον κ. Καρύδη Γεώργιο.

4.  Εγκρίνουμε τα οδοιπορικά και τις αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2010.

5.  Επικυρώνουμε την εκλογή του κ. Νικολάου Αργυριάδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Βαλάκα.

6.  Καταψηφίζουμε την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τα αναφερόμενα στην πρόσκληση της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως αναλυτικά αναφερθήκαμε και στην προηγούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπου επίσης καταψηφίσαμε την αναφερόμενη αύξηση. Επίσης, καταψηφίζουμε την τροποποίηση της  παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

7.  Δεν εγκρίνουμε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας, διότι παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έλαβε σαφή εντολή από την ΣΕΚΕ Α.Ε. για την πραγματοποίηση διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης στην προηγούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση, εν τούτοις σε καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή δεν προέβη.

8. Δεν υφίσταται θέμα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και κακώς το θέμα αυτό  συμπεριελήφθη στα προς συζήτηση θέματα της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι δεν υπήρξε παραίτηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση και αποδοχή της από τους Μετόχους της εταιρείας, ούτε έχει λήξη η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου.

 Παρά ταύτα σε περίπτωση εκλογής νέου Διοικητικού προτείνουμε τους ήδη συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΚΑΠ εκ μέρους της ΣΕΚΕ.

 Κύριοι Μέτοχοι,

 Η ΣΕΚΕ  παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα τεκταινόμενα στη ΣΕΚΑΠ, παρεμβαίνει υπέρ της εταιρείας στα πλαίσια που  ο θεσμικός της ρόλος της επιτρέπει και καταβάλει κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε η εταιρεία να ξεπεράσει την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική θέση της και να προχωρήσει με καλύτερες προοπτικές στο μέλλον.

Ευελπιστούμε ότι και οι άλλοι Μέτοχοι θα επιδείξουν την ανάλογη ευαισθησία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε από κοινού και με τη συμπαράσταση των εργαζομένων να δοθούν οι απαιτούμενες λύσεις.

 

Οι εκπροσωπούντες τη Μέτοχο ΣΕΚΕ Α.Ε.

Παναγιώτης Ταρενίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΕ Α.Ε.

 

Κων/νος Χατζηελευθεριάδης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΕ Α.Ε.

 

Θεόφιλος Παπαδόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος ΣΕΚΕ Α.Ε.