Σύμφωνα με τις ενώσεις καταναλωτών ακριβότερη πουλιέται η τιμή της βενζίνης κατά πέντε περίπου λεπτά. Αυτό οφείλεται στην καλοκαιρινή περίοδο, εφ όσον αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή του προϊόντος.

 Ο πρόεδρος τών βενζινοπωλών Ξάνθης κ. Γιάννης Σιούτας ξεκαθαρίζει ότι δεν ευθύνονται οι βενζινοπώλες αλλά οι εταιρείες πετρελαιοειδών.

 Ο κ. Σιούτας προτρέπει τους καταναλωτές να μπαίνουν στο κρατικό site το οποίο αναφέρει καθημερινά την τιμή των καυσίμων.

Σύμφωνα με τις ενώσεις καταναλωτών ακριβότερη πουλιέται η τιμή της βενζίνης κατά πέντε περίπου λεπτά. Αυτό οφείλεται στην καλοκαιρινή περίοδο, εφ όσον αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή του προϊόντος.

 Ο πρόεδρος τών βενζινοπωλών Ξάνθης κ. Γιάννης Σιούτας ξεκαθαρίζει ότι δεν ευθύνονται οι βενζινοπώλες αλλά οι εταιρείες πετρελαιοειδών.

 Ο κ. Σιούτας προτρέπει τους καταναλωτές να μπαίνουν στο κρατικό site το οποίο αναφέρει καθημερινά την τιμή των καυσίμων.

 Χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την αύξηση αυτήν την περίοδο και το απέδωσε στην αυξημένη ζήτηση των καυσίμων λόγω του καλοκαιριού.

 Θεωρεί δεδομένο  ότι όταν η αύξηση μπαίνει στο διυλιστήριο, μπαίνει και στον τελικό αποδέκτη που είναι ο καταναλωτής.

 ΑΠ