Συνεδρίασε προχθές η επιτροπή Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και υιοθέτησε, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Φ. Καραλίδη,  πρόταση φίλων για την υλοποίηση ενός προγράμματος Μουσικού Πολιτιστικού Αυγούστου, κυρίως στην Παραλιακή ζώνη της Π.Ε. Το πρόγραμμα αυτών των δράσεων θα κατανεμηθεί στα τέσσερα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου και θα γίνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Πόρτο Λάγος, στο Μυρωδάτο, στα Μάγγανα και στο Νέστο.

Συνεδρίασε προχθές η επιτροπή Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και υιοθέτησε, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Φ. Καραλίδη,  πρόταση φίλων για την υλοποίηση ενός προγράμματος Μουσικού Πολιτιστικού Αυγούστου, κυρίως στην Παραλιακή ζώνη της Π.Ε. Το πρόγραμμα αυτών των δράσεων θα κατανεμηθεί στα τέσσερα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου και θα γίνουν αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Πόρτο Λάγος, στο Μυρωδάτο, στα Μάγγανα και στο Νέστο.

Θα προωθήσουν και θα ενισχύσουν τοπικά μουσικά συγκροτήματα και θ’ αναδείξουν χορευτικά τοπικά συγκροτήματα και σχεδιάζεται μία θεατρική παράσταση μέσα σε αυτά τα δρώμενα.

Πολιτικός στόχος της Αντιπεριφέρειας είναι να δοθεί έμφαση στον πολιτισμό, με στόχο με την προώθηση τοπικών συγκροτημάτων και θιάσων.

Η διαδικασία πλέον η νομότυπη έχει ως εξής: Η επιτροπή της Π.Ε. Ξάνθης θα υποβάλλει την ολοκληρωμένη της πρόταση στην Αντίστοιχη της Περιφέρειας και αφού πάρει την οικονομική έγκριση από την αντίστοιχη επιτροπή μετά θα ξεκινήσει η υλοποίηση των δράσεων.

Στο τέλος ο κ. Καραλίδης, μετά την ενημέρωση που μας έκανε, τόνισε ότι οι διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί από τώρα με σκοπό να προλάβει να υλοποιηθεί ο Μουσικός Πολιτιστικός Αύγουστος.