“Θα εξεταστεί αρμοδίως” δεσμεύεται ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος για το αίτημα ρύθμισης των οφειλών των δανείων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου εφόσον οι νομοί αυτοί εμφανίζουν έντονα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήματα.

“Θα εξεταστεί αρμοδίως” δεσμεύεται ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος για το αίτημα ρύθμισης των οφειλών των δανείων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου εφόσον οι νομοί αυτοί εμφανίζουν έντονα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήματα.

Σχετικό έγγραφο του υπουργού Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρη Παπουτσή ο οποίος έχει επισημάνει στην κυβέρνηση ότι οι Τράπεζες είναι απρόθυμες να υλοποιήσουν υπουργική απόφαση για την επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων.

Ο βουλευτής έχει επίσης καταγγείλει ότι το υπουργείο Οικονομικών επιχείρησε μονομερή επίλυση του προβλήματος για τις επιχειρήσεις της Μακεδονίας, εκδίδοντας υπουργική απόφαση μόνο για τη ρύθμιση και την επιμήκυνση των δανείων επιχειρήσεων της Δράμας, χωρίς η απόφαση αυτή να έχει ακόμη επεκταθεί και στους άλλους νομούς της Μακεδονίας.

Στην απάντησή του ο υπουργός Οικονομικών θυμίζει ότι τον Ιούνιο του 2010, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, τροποποιήθηκαν οι όροι αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Καβάλας, Ημαθίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας και Σερρών.

Ειδικότερα παρασχέθηκε η ευχέρεια στις επιχειρήσεις των ανωτέρω νομών στις οποίες χορηγήθηκαν δάνεια δυνάμει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων να ζητήσουν αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 έως 31.12.2013, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι την 31.12.2022.

“Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.12.2011”, αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών και προσθέτει ότι στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής ευθύνης του ελληνικού δημοσίου, το οποίο παρέχει την τελική έγκριση για την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων δόσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει επιπλέον ότι με άλλη υπουργική απόφαση του Ιουνίου του 2006 παρασχέθηκε η εγγύηση του Δημοσίου σε ποσοστό 80% για τη ρύθμιση των μέχρι 31.12.2009 ληξιπρόθεσμων και μη, αλλά μη εγγυημένων ήδη οφειλών, των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο νομό Δράμας σε ένα νέο δάνειο, εξοφλητέο σε ίσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 31.12.2013 και τελευταία την 31.12.2023.

Παρασχέθηκε επίσης η ευχέρεια στις επιχειρήσεις του νομού Δράμας στις οποίες χορηγήθηκαν δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου να ζητήσουν την αναστολή καταβολής των οφειλόμενων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2010 έως 31.12.2013 δόσεων, με επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων μέχρι την 31.12.2018 και την 31.12.2022 αντίστοιχα.

Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Οικονομικών, “η γενόμενη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων του νομού Δράμας, για τις οποίες προβλέφθηκε ρύθμιση των μη εγγυημένων από το Δημόσιο οφειλών τους, από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους λοιπούς νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οφείλεται στο γεγονός ότι ο νομός Δράμας εμφανίζει ιδιαίτερα δυσμενή οικονομικά μεγέθη, καθώς βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας με μέσο όρο 57% του κατά κεφαλήν εισοδήματος της ΕΕ και με ποσοστό ανεργίας διπλάσιο του μέσου όρου τόσο της χώρας όσο και της ΕΕ”.

Όπως όμως δεσμεύεται ο κ. Βενιζέλος “εφόσον οι νομοί Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου εμφανίζουν έντονα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήματα, το αίτημα της ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους ανωτέρω νομούς, θα εξεταστεί αρμοδίως”.