Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε, από τις 29 έως τις 30 Ιουνίου 2011, η 1η εναρκτήρια συνάντηση των  Έργων Through prevention to preserve the natural beauty of the Rhodope mountain  / REPORT’ και  ‘Cross-border transport Connections and communications – the basis for improvi</

Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε, από τις 29 έως τις 30 Ιουνίου 2011, η 1η εναρκτήρια συνάντηση των  Έργων Through prevention to preserve the natural beauty of the Rhodope mountain  / REPORT’ και  ‘Cross-border transport Connections and communications – the basis for improvi

Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε, από τις 29 έως τις 30 Ιουνίου 2011, η 1η εναρκτήρια συνάντηση των  Έργων Through prevention to preserve the natural beauty of the Rhodope mountain  / REPORT’ και  ‘Cross-border transport Connections and communications – the basis for improving quality of life in border areas / Connections’, που πραγματοποιήθηκε στο Smolyan  της Βουλγαρίας.

 

Τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία: Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013” με εταίρους την Περιφερειακή Διοίκηση του Σμόλιαν της Βουλγαρίας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης .

Ο κύριος στόχος του έργου REPORT είναι μέσω της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών να βελτιωθεί η συντήρηση της σημαντικής βιοποικιλότητας στην περιοχή ως τμήμα της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή Σμόλιαν -Ξάνθης. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η ανάπτυξη ενός συστήματος για την αξιολόγηση του κινδύνου και την έγκαιρη προειδοποίηση των δασικών πυρκαγιών και η υποστήριξη της υιοθέτησης των κατάλληλων ενεργειών,
  • Η ανάπτυξη των κανόνων για την κοινή διαχείριση και την ανταλλαγή των εμπειριών στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών  και η βελτίωση του συντονισμού των οργάνων για τον εντοπισμό, τον περιορισμό και την αποβολή των δασικών πυρκαγιών. 

Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγήσει σε ένα κοινό σύστημα για την πρόληψη δασικής πυρκαγιάς και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Αυτό το σύστημα θα εξασφαλίσει την προστασία των φυσικών πόρων στην οροσειρά της Ροδόπης και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Το έργο CONNECTION έχει ως στόχο να προωθήσει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή μέσα από τη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου μεταφορών με ιδιαίτερη έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιμέρους στόχοι του έργου είναι: α) να επιτευχθεί μια αποδοτική οργάνωση και διαχείριση των μεταφορών και των δικτύων μεταφορών και β) να αναπτυχθεί ένα κοινό σύστημα για τη δημιουργία νέων διασυνοριακών διαδρομών με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν σ’ ένα σχέδιο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταφορών και ειδικότερα των δευτερευόντων δικτύων που συνδέουν την περιοχή της Ξάνθης με την περιοχή του Σμόλιαν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της ομάδας έργου εξειδικεύτηκαν ανά δράση οι επιμέρους ενέργειες που θα υλοποιηθούν και οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμά τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν  εκπρόσωποι και μέλη της ομάδας έργων της Περιφερειακής Διοίκησης του Σμόλιαν της Βουλγαρίας, ενώ την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εκπροσώπησαν οι Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, Διαχειριστής του Έργου REPORT, Καρυοφύλλης Μπεμπεκίδης Διαχειριστής του Έργου CONNECTION και η Δήμητρα Γώγου, ειδική εμπειρογνώμονας.