Το Σωματείο Καφέ –  Μπαρ και Κέντρων Διασκέδασης πραγματοποίησε αρχαιρεσίες την Τετάρτη 22 Ιουνίου  2011 στα γραφεία της Ο.Ε.Β.Ε. Ξάνθης για την εκλογή οργάνων Διοίκησης, ελέγχου και Αντιπροσώπευσης. Την ίδια μέρα αμέσως μετά το πέρας των αρχαιρεσιών  σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα που έχει ως εξής:

 

Το Σωματείο Καφέ –  Μπαρ και Κέντρων Διασκέδασης πραγματοποίησε αρχαιρεσίες την Τετάρτη 22 Ιουνίου  2011 στα γραφεία της Ο.Ε.Β.Ε. Ξάνθης για την εκλογή οργάνων Διοίκησης, ελέγχου και Αντιπροσώπευσης. Την ίδια μέρα αμέσως μετά το πέρας των αρχαιρεσιών  σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα που έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος :            Ιντζές Ανδρέας

Αντ/δρος:              Καραφύλλης Γεώργιος

Γεν. Γραμματέας : Αντωνιάδης Ανέστης  

Ταμίας :                 Τσίτσος Αντώνιος

Μέλος :                 Χαλκιάς Αναστάσιος

 

          Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείο ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους για τη προσέλευσή τους  στην εκλογική διαδικασία η οποία ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

          Με αίσθημα ευθύνης, ενωμένοι θα δουλέψουμε για τη προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας.

          Όποιος από τους συναδέλφους επιθυμεί να επικοινωνήσει με το Σωματείο για εγγραφή ή να ενημερωθεί για οτιδήποτε αφορά το κλάδο μας μπορεί να καλέσει στο τηλ. 6996446236

 

                                                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                                   Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

                              ΙΝΤΖΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ          ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ