Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Χριστός προσκαλεί τους τέσσερις πρώτους μαθητές να Τον ακολουθήσουν, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Οι άνθρωποι που κάλεσε ο Κύριος για να γίνουν μαθητές του ήταν ψαράδες, ήταν άνθρωποι ταπεινοί, αγράμματοι και αφανείς κοινωνικά. Δεν ανήκαν στην τάξη των Φαρισαίων και των νομικών. Ο Βασίλειος ο Σελευκείας παρατηρεί: “ζητώντας ο Κύριος ανθρώπους να παιδεύσουν την οικουμένη παρέβλεψε πόλεις, δήμους και βασιλείες. Απεστράφη τους ανθρώπους του πλούτου, τους ρήτορες, “εμίσησε κράτος ρητόρων…”.

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Χριστός προσκαλεί τους τέσσερις πρώτους μαθητές να Τον ακολουθήσουν, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Οι άνθρωποι που κάλεσε ο Κύριος για να γίνουν μαθητές του ήταν ψαράδες, ήταν άνθρωποι ταπεινοί, αγράμματοι και αφανείς κοινωνικά. Δεν ανήκαν στην τάξη των Φαρισαίων και των νομικών. Ο Βασίλειος ο Σελευκείας παρατηρεί: “ζητώντας ο Κύριος ανθρώπους να παιδεύσουν την οικουμένη παρέβλεψε πόλεις, δήμους και βασιλείες. Απεστράφη τους ανθρώπους του πλούτου, τους ρήτορες, “εμίσησε κράτος ρητόρων…”.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει πως ο Κύριος τους βρήκε “εν τω πλοίω μετά Ζεβεδαίου του πατρός αυτών καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών”. Διόρθωναν τα δίχτυα τους “μη δυνάμενοι ωνήσασθαι έτερα”, γιατί δεν μπορούσαν να αγοράσουν άλλα, κατά τον ιερό Χρυσόστομο.

Αυτούς που περιφρονούσε ο κόσμος, αυτούς διάλεξε για Αποστόλους Του ο Κύριος. Ο Παύλος το σημειώνει χαρακτηριστικά: “Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα καταισχύνη τους σοφούς, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα καταισχύνη τα ισχυρά”.

Αυτούς επέλεξε ο Κύριος, για να φανεί στον κόσμο πως η διάδοση του Ευαγγελίου δεν ήταν αποτέλεσμα δυνάμεως και σοφίας ανθρώπινης, αλλ’ ήταν αποτέλεσμα της δυνάμεως και της χάριτος του Θεού. Η ανταπόκριση των μαθητών είναι αυθόρμητη και ολοκληρωτική. Αφησαν τα δίχτυα, τα πλοία και τον “πατέρα αυτών” και Τον ακολούθησαν.

Ο Χριστιανός δεν πρέπει να δένεται με κανένα πράγμα ή πρόσωπο της παρούσης ζωής τόσο, όσο με το πρόσωπο του Χριστού. Στις ημέρες μας ανθεί η αλιεία των ανθρώπων για διαφόρους σκοπούς. Αλιεύονται με πολλή τέχνη άνθρωποι, για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς, κοινωνικούς, ιδεολογικούς, παραθρησκευτικούς και άλλους σκοπούς, ανθεί στις ημέρες μας μια στρατολόγηση που διακρίνεται για την ιδιοτέλεια. Παρουσιάζονται πολλοί “μεσσίες” με αξιώσεις υποταγής σ’ αυτούς εκ μέρους των ανθρώπων.

Οι προσωπικές φιλοδοξίες είναι στην ημερησία διάταξη. Μόνον η υπακοή στον Χριστό ωφελεί τον άνθρωπο πολλαπλώς. Τον κάνει ειρηνικό απέναντι στους άλλους, χωρίς μικροσυμφέροντα και υλικές απολαβές.

Τον καταξιώνει ως άνθρωπο και αναδεικνύει τα χαρίσματά του και τις αρετές του.

Εκ της Ιεράς

 Μητροπόλεως