Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή λεηλασία του εισοδήματος των λαϊκών οικογενειών μέσω της τοπικής φορολογίας που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, δίνει η πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ, όπως αποδεικνύεται από τη χτεσινή συζήτηση του θέματος στο ΔΣ.

Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή λεηλασία του εισοδήματος των λαϊκών οικογενειών μέσω της τοπικής φορολογίας που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, δίνει η πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ, όπως αποδεικνύεται από τη χτεσινή συζήτηση του θέματος στο ΔΣ.

Η πλειοψηφούσα παράταξη της ΝΔ παρέμεινε απλά στις διαπιστώσεις του ζητήματος, ενώ ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ (Απ. Κοιμήσης) αρκέστηκε να δηλώσει ότι γι’ αυτόν και την παράταξή του ισχύει η διαβεβαίωση των πρώην υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Γ. Ραγκούση και Γ. Παπακωνσταντίνου ότι δε θα θιγούν τα κατώτερα όρια χρηματοδότησης της Τοπικής Διοίκησης.

Η πραγματικότητα όμως των αριθμών του Μεσοπρόθεσμου είναι αποκαλυπτική:

  • Ο προϋπολογισμός του 2011 προβλέπει ότι η χρηματοδότηση του συνόλου των ΟΤΑ (Α’ και Β’ Βαθμού) μέσω των ΚΑΠ θα ανέλθει στα 5,285 δισ. ευρώ, ενώ το μεσοπρόθεσμο προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 5 δισ. ευρώ. Συνεπώς, η μείωση της χρηματοδότησης κατά 285 εκατ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται το κόστος μισθοδοσίας των καθαριστριών) θα καλυφθεί από την τοπική φορολογία.
  • Το Μεσοπρόθεσμο, για την περίοδο 2012-2015, προβλέπει αύξηση των λοιπών εσόδων των ΟΤΑ – πέραν δηλαδή των εσόδων από τους ΚΑΠ – κατά 700 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να προκύψει μόνο από την αύξηση των δημοτικών τελών και των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
  • Για την ίδια περίοδο, 2012-2015, προβλέπεται, επίσης, ότι οι ΟΤΑ θα έχουν μείωση δαπανών κατά 685 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2011. Τα 100 εκατ. υπολογίζεται ότι θα προκύψουν από τη μείωση του προσωπικού. Τα υπόλοιπα 585 μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από τη δραστική μείωση των έργων και το σφράγισμα υπηρεσιών των ΟΤΑ, δηλαδή μέσα από τη συρρίκνωση των υποχρεώσεών τους προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα δε αυτών των υποχρεώσεων που αφορούν στις πιο οξυμένες λαϊκές ανάγκες.
  • Βάσει του Μεσοπρόθεσμου, οι ΟΤΑ ως σύνολο το 2012 θα εμφανίζουν πλεόνασμα 385 εκατ. ευρώ, το 2013 1,011 δισ. ευρώ, το 2014 1,557 δισ. ευρώ και το 2015 1,843 δισ. ευρώ. Όλα αυτά, όμως για να προκύψουν – ειδικότερα σε μια περίοδο που οι λαϊκές ανάγκες αυξάνουν ραγδαία και λόγω της κρίσης – θα πρέπει οι ΟΤΑ να μετατραπούν εξ ολοκλήρου σε μια εμπορική επιχείρηση για το σύνολο της δραστηριότητάς τους.
  • Τέλος, το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει ρητά ότι το 2012, οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους ΟΤΑ θα μειωθούν κατά 250 εκατ. ευρώ.

Η Λαϊκή Συσπείρωση, έχει αναλυτικά παρουσιάσει στους εργαζόμενους το φορομπηχτικό χαρακτήρα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου και τη λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος, μέσω της τοπικής φορολογίας που θα επιφέρει η εφαρμογή του. Υπογραμμίζουμε ότι τρεις είναι οι βασικοί άξονες αυτής της πολιτικής:

α) Η δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών (που προορίζονται κυρίως για κοινωνική πολιτική) αρχής γενομένης από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2011.

β) Η αύξηση των εσόδων του κράτους και μέσω της Τοπικής Διοίκησης (τοπική φορολογία) για να μειωθεί το έλλειμμα.

γ) Μείωση του ”κόστους εργασίας” και η διεύρυνση της ”ευελιξίας στην εργασία”».

Καλούμε να πάρουν θέση όλες οι δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην κατεύθυνση να ανατραπεί αυτή η πολιτική,

μέσα από την οργανωμένη πάλη του λαού και των εργαζομένων.

Η 48-ωρη απεργία τις ημέρες συζήτησης του Μεσοπρόθεσμου να αποτελέσει ορόσημο για την πορεία ρήξης, ανατροπής και μιας πραγματικά λαϊκής εξουσίας.