ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίασε την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 στην Κομοτηνή σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Τα μέλη του Συμβουλίου μεταξύ άλλων ενέκριναν  ομόφωνα την λύση και εκκαθάριση των αμιγών  Νομαρχιακών Επιχειρήσεων των τέως Νομαρχιών, την τοποθέτηση εκκαθαριστών και την μεταφορά του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Πρόκειται για τα επιχειρήσεις:

 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Συνεδρίασε την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 στην Κομοτηνή σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Τα μέλη του Συμβουλίου μεταξύ άλλων ενέκριναν  ομόφωνα την λύση και εκκαθάριση των αμιγών  Νομαρχιακών Επιχειρήσεων των τέως Νομαρχιών, την τοποθέτηση εκκαθαριστών και την μεταφορά του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Πρόκειται για τα επιχειρήσεις:

 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Συνεδρίασε την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 στην Κομοτηνή σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Τα μέλη του Συμβουλίου μεταξύ άλλων ενέκριναν  ομόφωνα την λύση και εκκαθάριση των αμιγών  Νομαρχιακών Επιχειρήσεων των τέως Νομαρχιών, την τοποθέτηση εκκαθαριστών και την μεταφορά του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Πρόκειται για τα επιχειρήσεις:

 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΒΡΟΥ
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ,

οι οποίες τίθενται πλέον σε εκκαθάριση.

Το Συμβούλιο επίσης ανέβαλε για την επόμενη συνεδρίασή του ,στο τέλος του Ιούνη την συζήτηση γνωμοδότηση του θέματος «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) για τις υδατοκαλλιέργειες» ενώ ανέκρινε κατά πλειοψηφία την σύναψη σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22, του Ν.3614/2007 μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. και της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός –  Διαρρύθμιση Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης».

Εκτενής συζήτηση έγινε και για το θέμα της παραχώρησης μεταλλείου Νατριούχων Αστριων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πρωτοκκλησίου στην ΠΕ Εβρου όπου για μία ακόμη φορά αξιολογήθηκε ως αναχρονιστικός ο ισχύων μεταλλευτικός κώδικας και επισημάνθηκε η ανάγκη να αλλάξει. Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλλει την συζήτηση του θέματος προκειμένου να προϋπάρξει συζήτηση στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και στη συνέχεια η άποψη της τοπικής κοινωνίας να μεταφερθεί στο περιφερειακό Συμβούλιο. Αξίζει να αναφερθεί ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κάθε ζήτημα που αφορά σε μεταλλευτική δραστηριότητα, ακόμη κι αν είναι δική του αρμοδιότητα θα συζητιέται υποχρεωτικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Συζήτηση επίσης έγινε και για τα λατομεία αδρανών υλικών του Κουφόβουνου του Δήμου Διδυμοτείχου, παρουσία του Αντιδημάρχου Διδυμοτείχου ο οποίος μετέφερε την το αίτημα του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για συνέχιση της λειτουργίας τους.

Τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν συνεκτιμώντας τις αναπτυξιακές αλλά και τις κοινωνικές παραμέτρους της λειτουργίας τους στην τοπική κοινωνία.

Το Συμβούλιο τέλος ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος μετά από πρόταση της παράταξης  ΑΡΙΣΤΕΡΗ  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στην εκπαίδευση:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης  μόνο στα 6/θέσια Δημοτικά θα διδάσκεται μια μόνο ξένη γλώσσα, είτε γαλλικά είτε γερμανικά. Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι τώρα, τα  παιδιά και οι γονείς τους παύουν να έχουν το δικαίωμα επιλογής για το ποια από τις δύο ξένες γλώσσες θα διδάσκονται και επιπλέον τα παιδιά που στην Ε΄ τάξη διδάσκονται μια δεύτερη ξένη γλώσσα, είναι πιθανό στην ΣΤ΄ τάξη να διδαχθούν μια άλλη. Ενώ το ίδιο πρόβλημα  κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια και στο Γυμνάσιο γιατί κι εκεί θα ισχύσει ακριβώς το ίδιο. Επίσης έχει ήδη ανακοινωθεί ότι η δεύτερη ξένη γλώσσα παύει να διδάσκεται πλέον στο Λύκειο.

Είναι φανερό πως η εν λόγω απόφαση δικαιολογημένα έχει προκαλέσει ανησυχία και έντονο προβληματισμό στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και της Περιφέρειάς μας, καθώς εύλογα είναι τα ερωτήματα που διατυπώνουν και στα υπομνήματά τους.

Με ποια παιδαγωγικά κριτήρια το Υπουργείο αποφάσισε ότι οι μαθητές/τριες των ολιγοθέσιων σχολείων δεν θα έχουν το δικαίωμα να διδάσκονται δεύτερη ξένη γλώσσα; Γιατί καταργείται το δικαίωμά τους να επιλέγουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχτούν; Ή πώς θα λειτουργήσουν οι σχολικές τάξεις όταν οι μισοί μαθητές/τριες που για ένα ή δύο χρόνια διδάχθηκαν μια δεύτερη ξένη γλώσσα π.χ. γαλλικά, θα βρεθούν σε τάξη που θα διδάσκονται γερμανικά; Ή γιατί να καταργείται η δεύτερη ξένη γλώσσα στο Λύκειο; Τι θα γίνει με τους καθηγητές ξένων γλωσσών που θα βρεθούν ξαφνικά χωρίς εργασία;

Κατανοούμε και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες των γονέων όπως και των εκπαιδευτικών.Ο ήδη επιβαρημένος οικογενειακός προϋπολογισμός για τη μόρφωση των παιδιών τους-σ΄αυτήν ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο-δεν αντέχει επιπρόσθετο βάρος για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στα ιδιωτικά φροντιστήρια.

Γιατί εκεί ουσιαστικά ωθούνται, όταν σήμερα επιβάλλεται η γνώση δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκών γλωσσών.

ΖΗΤΟΥΜΕ από το Υπουργείο  να επανεξετάσει την απόφασή του ώστε να υπάρξει λύση σε συνεργασία και σε διάλογο με τους εκπροσώπους των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Οι μονομερείς αποφάσεις, χωρίς να αφήνουν κανένα περιθώριο για κάποια μεταβατική περίοδο, μόνο την εκπαίδευση των μαθητών και την εκπαιδευτική διαδικασία δεν ωφελούν.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button