Την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς στην Ξανθη θα πραγματοποιηθεί η περιφερειακή συνδιάσκεψη των οργανώσεων της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Στη συνδιάσκεψη συμμετέχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι για το ιδρυτικό συνέδριο ή οι αναπληρωτές τους.

Αντικείμενο της συνδιάσκεψης θα αποτελέσει η πληρέστερη προσέγγιση των θεμάτων που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια και η εκλογή Περιφερειακού γραφείου της οργάνωσης. 

Στη συνδιάσκεψη θα παρευρεθεί η Ντόρα Τσικαρδάνη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 7 το απόγευμα στα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς στην Ξανθη θα πραγματοποιηθεί η περιφερειακή συνδιάσκεψη των οργανώσεων της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Στη συνδιάσκεψη συμμετέχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι για το ιδρυτικό συνέδριο ή οι αναπληρωτές τους.

Αντικείμενο της συνδιάσκεψης θα αποτελέσει η πληρέστερη προσέγγιση των θεμάτων που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια και η εκλογή Περιφερειακού γραφείου της οργάνωσης. 

Στη συνδιάσκεψη θα παρευρεθεί η Ντόρα Τσικαρδάνη, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.