Οπως πρώτος μετέδωσε ο “ΑΓΩΝΑΣ” στην ηλεκτρονική του έκδοση, παραμένει στη θέση του ο Ξανθιώτης Σωκράτης Ξυνίδης , αναπληρωτής υπουργός περιφερειακής ανάπτυξης.

Πιθανό τις επόμενες ώρες  να κάνει και δηλώσεις.

Οπως πρώτος μετέδωσε ο “ΑΓΩΝΑΣ” στην ηλεκτρονική του έκδοση, παραμένει στη θέση του ο Ξανθιώτης Σωκράτης Ξυνίδης , αναπληρωτής υπουργός περιφερειακής ανάπτυξης.

Πιθανό τις επόμενες ώρες  να κάνει και δηλώσεις.