ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Συνεδριάζει την Τρίτη και ώρα 13.30 η Οικονομική Επιτροπή Ξάνθης στο Δημαρχιακό  κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος πληρωμής επιδομάτων του προγράμματος τυφλών (εισηγητής κ.Σχούλης Στέργιος)

Συνεδριάζει την Τρίτη και ώρα 13.30 η Οικονομική Επιτροπή Ξάνθης στο Δημαρχιακό  κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος πληρωμής επιδομάτων του προγράμματος τυφλών (εισηγητής κ.Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος πληρωμής επιδομάτων του προγράμματος Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους (εισηγητής κ. Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος πληρωμής επιδομάτων του προγράμματος Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών (εισηγητής κ. Σχούλης Στέργιος)

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση δαπανών. (Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Λάππα Ιωάννη υπαλλήλου του Δήμου κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Α, για τοέτος2011(εισηγήτριακ.Πυρνάρη)

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Λάππα Ιωάννη υπαλλήλου του Δήμου κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Α, για το έτος 2011. (εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Μακρή Ελένης κλάδου ΠΕ Πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Α, για το έτος 2011. (εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αραβέλας Παπαδοπούλου κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων μηχανικών, με βαθμό Α, για το έτος 2011. (εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Παρδάλη Ευμορφίας κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Β, και του Απόστολου Γραμματόπουλου κλάδου ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Γ, για το έτος 2011. (εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

ΘΕΜΑ 10ο:Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2011 (εισηγήτρια κ. Ταραρά)

ΘΕΜΑ 11ο:Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης κ. Ελένης Χατζηλιάδου & Ιωάννη Λάμπρου για παράσταση σε δικαστήριο στις 8-6-2011 ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο (εισηγητής κ. Λάμπρου)

ΘΕΜΑ 12oΠρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011, που αφορά την καταβολή οφειλόμενων δόσεων σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης. (εισηγήτρια κ. Τζανόγλου)

ΘΕΜΑ 13ο:Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρίθμ. 33β καταστήματος στη Δημοτική αγορά.(εισηγήτρια κ. Πανταζόγλου)

ΘΕΜΑ 14ο:Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρίθμ. 31-32 καταστήματος στη Δημοτική αγορά .(εισηγήτρια κ. Πανταζόγλου)

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης. (εισηγήτρια κ. Βασιλούδη)

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Καμπούρη Σουλτάνας, κλάδου ΠΕ6 τοπογράφων μηχανικών με βαθμό Γ και Δασκαλάκη Γεώργιο κλάδου ΔΕ5 Δομικών έργων, με βαθμό Α για το έτος 2011 (εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

ΘΕΜΑ 17ο:Μεταφορά ποσού. (εισηγήτρια κ. Μανά)

ΘΕΜΑ 18ο:Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης κ. Ελένης Χατζηλιάδου & Ιωάννη Λάμπρου για επίδοση εξώδικης όχλησης καταγγελίας της μίσθωσης και κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου.

ΘΕΜΑ 19ο:Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης κ. Ελένης Χατζηλιάδου & Ιωάννη Λάμπρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της αρίθμ. 236/2011 πράξη του Ελ. Συνεδρίου Και για την παράσταση της κατά την συζήτηση αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεδριάζει την Τρίτη και ώρα 13.30 η Οικονομική Επιτροπή Ξάνθης στο Δημαρχιακό

κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα

 

θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος πληρωμής επιδομάτων του

 

 

προγράμματος τυφλών (εισηγητής κ.Σχούλης Στέργιος)

 

 

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος πληρωμής επιδομάτων του

 

 

προγράμματος Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους

(εισηγητής κ. Σχούλης Στέργιος)

 

 

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος πληρωμής επιδομάτων

 

 

του προγράμματος Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών (εισηγητής

κ. Σχούλης Στέργιος)

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση δαπανών. (Αικατερίνη Μανά)

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Λάππα Ιωάννη υπαλλήλου του Δήμου

 

 

κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Α, για

τοέτος2011(εισηγήτριακ.Πυρνάρη)

 

 

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Λάππα Ιωάννη υπαλλήλου του Δήμου

 

 

κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Α, για το έτος 2011. (εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

 

 

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Μακρή Ελένης κλάδου ΠΕ Πολιτικών

 

 

μηχανικών, με βαθμό Α, για το έτος 2011. (εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

 

 

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αραβέλας Παπαδοπούλου κλάδου

 

 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων μηχανικών, με βαθμό Α, για το έτος 2011. (εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

 

 

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Παρδάλη Ευμορφίας κλάδου ΠΕ3

 

 

Πολιτικών μηχανικών, με βαθμό Β, και του Απόστολου Γραμματόπουλου κλάδου

ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Γ, για το έτος 2011.

(εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:

Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2011

 

 

(εισηγήτρια κ. Ταραρά)

 

 

ΘΕΜΑ 11ο:

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης κ. Ελένης

 

 

Χατζηλιάδου & Ιωάννη Λάμπρου για παράσταση σε δικαστήριο στις 8-6-2011

ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο (εισηγητής κ. Λάμπρου)

 

 

ΘΕΜΑ 12o

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011, που αφορά την

 

 

καταβολή οφειλόμενων δόσεων σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης.

(εισηγήτρια κ. Τζανόγλου)

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:

Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρίθμ. 33β καταστήματος στη

 

 

Δημοτική αγορά.(εισηγήτρια κ. Πανταζόγλου)

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:

Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αρίθμ. 31-32 καταστήματος στη

 

 

Δημοτική αγορά .(εισηγήτρια κ. Πανταζόγλου)

 

 

ΘΕΜΑ 15ο:

Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς

 

 

την Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης. (εισηγήτρια κ. Βασιλούδη)

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Καμπούρη Σουλτάνας, κλάδου

 

 

ΠΕ6 τοπογράφων μηχανικών με βαθμό Γ και Δασκαλάκη Γεώργιο κλάδου ΔΕ5 Δομικών

έργων, με βαθμό Α για το έτος 2011 (εισηγήτρια κ. Πυρνάρη)

 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο:

Μεταφορά ποσού. (εισηγήτρια κ. Μανά)

ΘΕΜΑ 18ο:

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης κ. Ελένης Χατζηλιάδου

 

 

& Ιωάννη Λάμπρου για επίδοση εξώδικης όχλησης καταγγελίας της μίσθωσης και

κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου.

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:

Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης κ. Ελένης Χατζηλιάδου

 

 

& Ιωάννη Λάμπρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της αρίθμ. 236/2011 πράξη

του Ελ. Συνεδρίου

Και για την παράσταση της κατά την συζήτηση αυτής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

  

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button