“Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος”

«Εάν τις διψά ερχέσθω προς με και πινέτω». Με αυτά τα λόγια αρχίζει ο Ιησούς την ομιλία Του, που κατά την σημερινή ευαγγελική περικοπή απηύθυνε προς τους Ιουδαίους την τελευταία μέρα της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής. Κατά τις άλλες σημασίες που είχε η εορτή αυτή στον ιουδαϊκό κόσμο ήταν και η ανάμνηση της Νομοδοσίας: ο δεκάλογος δόθηκε στο Μωυσή, κατά την ιουδαϊκή παράδοση, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα. Στον Χριστιανισμό η πεντηκοστή ήμερα μετά το Πάσχα σημαίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και την ίδρυση της Εκκλησίας.

«Εάν τις διψά ερχέσθω προς με και πινέτω». Με αυτά τα λόγια αρχίζει ο Ιησούς την ομιλία Του, που κατά την σημερινή ευαγγελική περικοπή απηύθυνε προς τους Ιουδαίους την τελευταία μέρα της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής. Κατά τις άλλες σημασίες που είχε η εορτή αυτή στον ιουδαϊκό κόσμο ήταν και η ανάμνηση της Νομοδοσίας: ο δεκάλογος δόθηκε στο Μωυσή, κατά την ιουδαϊκή παράδοση, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα. Στον Χριστιανισμό η πεντηκοστή ήμερα μετά το Πάσχα σημαίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και την ίδρυση της Εκκλησίας.

«Εάν τις διψά ερχέσθω προς με και πινέτω». Με αυτά τα λόγια αρχίζει ο Ιησούς την ομιλία Του, που κατά την σημερινή ευαγγελική περικοπή απηύθυνε προς τους Ιουδαίους την τελευταία μέρα της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής. Κατά τις άλλες σημασίες που είχε η εορτή αυτή στον ιουδαϊκό κόσμο ήταν και η ανάμνηση της Νομοδοσίας: ο δεκάλογος δόθηκε στο Μωυσή, κατά την ιουδαϊκή παράδοση, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα. Στον Χριστιανισμό η πεντηκοστή ήμερα μετά το Πάσχα σημαίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και την ίδρυση της Εκκλησίας. Τι είναι όμως το Άγιο Πνεύμα; Πως μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την παρουσία Του και τα δώρα Του;

Τους καρπούς του Πνεύματος απαριθμώντας ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει: «Ο καρπός του Πνεύματος έστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια». Τα εκδηλώματα αυτά αποτελούν την σφραγίδα του Χριστιανού, τα γνωρίσματα του «πνευματικού» ανθρώπου, τα χαρακτηριστικά της Βασιλείας του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι λοιπόν θεωρία, αλλά κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και απτό, είναι η καινούργια ζωή που προσφέρει ο Χριστός στην ανθρωπότητα.

Η ζωή αυτή χαρακτηρίζεται όχι από το μίσος που σκοτώνει τους ανθρώπους, αλλά από την αγάπη που εξυψώνει το ανθρώπινο πρόσωπο, όχι από την κατήφεια και τον φόβο της μελλοντικής τιμωρίας , αλλά από την χαρά της τωρινής και της αναμενόμενης λυτρώσεως, χαρακτηρίζεται ακόμη από την ειρήνη προς τον Θεό, προς τον άλλο άνθρωπο, προς τον εαυτό μας, από τη μακροθυμία έναντι των αδυναμιών και των προσβολών του συνανθρώπου, από τη χρηστότητα και αγαθωσύνη που εκφράζουν θετικότερα τη στάση έναντι του αδελφού, από την πίστη στο λυτρωτικό έργο του Χριστού επί του Σταυρού που ολοκληρώνεται με την Ανάσταση, από την πραότητα και την εγκράτεια που συμπληρώνουν το πορτραίτο του χριστιανού που ζει εν Πνεύματι θεού, που ζει δηλαδή μέσα στα Μυστήρια της Εκκλησίας και παράγει τους γλυκείς καρπούς της ζωής του Πνεύματος.

                                                                                     ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button