Επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

   Υπεγράφησαν χθες από το γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιο Σώκο δεκαεννέα (19) πληρωμές για  επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής   Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο καταβολής επιχορηγήσεων του Ν.3299/2004 και του Ν.2601/1998, ύψους 4.533.643,34 Ε εκ των οποίων:

   Υπεγράφησαν χθες από το γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιο Σώκο δεκαεννέα (19) πληρωμές για  επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής   Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο καταβολής επιχορηγήσεων του Ν.3299/2004 και του Ν.2601/1998, ύψους 4.533.643,34 Ε εκ των οποίων:

  ‘Eξι (6) αφορούν την καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης ποσοστού 50%, ύψους 1.279.922,14Ε, με χωρική κατανομή δύο (2)  στο Ν. Καβάλας (ύψους 355.766,95Ε), (μία)1 στο Ν. Δράμας (ύψους 151.887,38Ε), (μία) 1 στο Ν. Ξάνθης (ύψους 381.125,03Ε) και δύο (2) στο Ν. Έβρου (ύψους 391.142,78Ε),

  Οχτώ (8) αφορούν καταβολή τελευταίας δόσης επιχορήγησης, ύψους 2.178.134,49Ε, κατόπιν ολοκλήρωσης, με χωρική κατανομή (μία) 1 στο Ν. Καβάλας (ύψους 185.642,35Ε), (τέσσερις) 4 στο Ν. Έβρου (ύψους 1.811.218,05Ε) και (τρεις) 3 στο Ν. Δράμας (ύψους 721.274,09Ε),

  Μία (1) αφορά επιδότηση επιτοκίων του Ν.2601/98 ύψους 1.762,14Ε στο Ν. Καβάλας,

  Μία (1) αφορά προκαταβολή επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή του 50% ύψους 205.636,00Ε στο Ν. Καβάλας και

  Τρεις (3) αφορούν πληρωμή leasing ύψους 328.188,54Ε, με χωρική κατανομή (μία) 1 στο Ν. Καβάλας (ύψους 275.526,96Ε) και δύο (2) στο Ν.Δράμας (ύψους 52.661,58Ε).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button