Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι εφορίες είναι το μακρύ χέρι του κράτους προκειμένου να συγκεντρώνει τα έσοδα με το οποία και συντηρείται. Βεβαίως όποιος ακούει για την εφορία και ειδικά αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας τον λούζει “κρύος ιδρώτας” γιατί μέχρι σήμερα και η ίδια η εφορία δεν έβγαλε προς τα έξω και το καλύτερο πρόσωπο της και μοιραία η κοινωνία κρατά πάντοτε μία αμυντική θέση.

  Όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι εφορίες είναι το μακρύ χέρι του κράτους προκειμένου να συγκεντρώνει τα έσοδα με το οποία και συντηρείται.   Βεβαίως όποιος ακούει για την εφορία και ειδικά αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας τον λούζει “κρύος ιδρώτας” γιατί μέχρι σήμερα και η ίδια η εφορία δεν έβγαλε προς τα έξω και το καλύτερο πρόσωπο της και μοιραία η  κοινωνία κρατά πάντοτε μία αμυντική θέση.


Όμως όπως αποδεικνύεται στην προκειμένη περίπτωση είναι αρωγός με νόμο  ψηφισμένο από την Ελληνική πολιτεία, αφού προβαίνει σε όλες εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε αδύναμες οικονομικά οικογένειες να στηριχθούν με το ποσό των 300 ευρώ ανά μαθητή δημοτικού και γυμνασίου.


Σύμφωνα με τη νομοθεσία το επίδομα αυτό δίδεται σε παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου κάθε χρόνο μετά την λήξη του σχολικού έτους.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου ο οποίος θα βεβαιώνει ότι ο μαθητής παρακολούθησε ανελλιπώς τα μαθήματα του όλη τη σχολική περίοδο και το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει ετησίως τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3000).


Άρα σύμφωνα με τον κ. Β. Αντωνίου, πρόεδρο εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ.  Ξάνθης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στην εφορία είναι.


1.Βεβαίωση από το διευθυντή του σχολείου που να αναφέρει ότι οι μαθητές παρακολούθησαν όλη την σχολική περίοδο τα μαθήματα τους και


2.Το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 3000 ευρώ ετησίως.


Το επίδομα δίνεται στο τέλος της σχολικής περιόδου και αυτό θεσπίστηκε από το έτος 2002  και το ποσό που δίνεται σε κάθε παιδί της οικογένειας είναι 300 ευρώ.


Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων των εφοριών κ. Β. Αντωνίου, η πολιτεία θέσπισε αυτό το βοήθημα προς τις αδύναμες οικονομικά οικογένειες προκειμένου να μπορούν τα παιδιά να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους προσπάθεια.


Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα να στηρίξουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στο δημοτικό και γυμνάσιο.


Στην θετική κατεύθυνση κινείται το μέτρο αναφέρει ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σάββας Μελισσόπουλος, τονίζοντας ότι αυτό υλοποιείται από το 2002 και είναι αρκετές οι οικογένειες που μέχρι τώρα έχουν ωφεληθεί από αυτό το μέτρο. Οι διευθυντές των σχολείων ενημερώνουν τους γονείς και παρέχουν τις σχετικές βεβαιώσεις όταν οι μαθητές είναι συνεπείς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.


Είναι ένα καλό βοήθημα, αναφέρει, προκειμένου οι γονείς να ανταπεξέλθουν στα έξοδα προμήθειας σχολικών ειδών.


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΣ