Έξι (6) νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.393.411Ε για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης με την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ “Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013” μετά τις σχετικές αποφάσεις του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιου Σώκου. Πιο αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

Έξι (6) νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.393.411Ε για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης με την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ “Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013” μετά τις σχετικές αποφάσεις του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιου Σώκου.

 Πιο αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:


  

“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ (ΤΥΦΛΩΝ)” στο Δήμο Δράμας προϋπολογισμού 310.000 Ε.

 Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Δημ. Γούναρη στη Δράμα (από την οδό Χρυσοστόμου ως την οδό Μορκεντάου για τη νότια πλευρά και από την οδό Χρυσοστόμου έως την οδό Μεγ. Θεοδοσίου για τη βόρεια πλευρά) προκειμένου να αποκτήσουν επιφάνεια βατότητας, διαστάσεις και προδιαγραφές ανάλογες ώστε να δεχθούν τα ειδικά στοιχεία που διαμορφώνουν την όδευση για την εξυπηρέτηση της κίνησης των ΑμεΑ (τυφλών). Το έργο περιλαμβάνει:


 1.Αποψίλωση των υφιστάμενων κρασπεδορείθρων και της υφισταμένης επίστρωσης των πεζοδρομίων


 2.Τοποθέτηση νέων κρασπέδων και κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων  (ραμπών) διευκόλυνσης κίνησης ΑμεΑ σε όλες τις διασταυρώσεις


 3.Πλακόστρωση πεζοδρομίων με αντιολισθηρές πλάκες


 4.Κατασκευή οδηγού τυφλών


 5.Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.


 


 

Κατασκευή “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (Β.33) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ” με προϋπολογισμό  4.150.000Ε.

  To έργο φορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Παρμενίωνα και Αγ. Δημητρίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το συνολικό μήκος του δικτύου ανέρχεται σε 10,95 χλμ. Οι αγωγού θα είναι PVC 41 και θα χρησιμοποιηθούν διάμετροι Φ200, Φ250, Φ355 σε ενδεικτικά μήκη 8.550μ., 1.400μ, 1.000μ αντίστοιχα. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων και η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων.


 


 

 “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ”   με προϋπολογισμό  760.000Ε.

 

Οι εργασίες βελτίωσης αφορούν στο 10ο Δημοτικό, Γυμνάσιο- Λύκειο Καλαμπακίου.

 “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΓΙΑΣ”  του Δήμου Αλεξανδρούπολης  με προϋπολογισμό  931.411Ε και  αφορά στην κατασκευή ισόγειου κεραμοσκεπούς κτίσματος συνολικού εμβαδού 537,48 μ2 και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.


 

Το κτίριο αποτελείται  από

 2 αίθουσες διδασκαλίας κλασικού τύπου από 49,00μ2 με βοηθητικούς χώρους από 21,00 μ2  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για τα προσχολικά κτίρια


 1 αίθουσα ολοήμερου τμήματος ( 49,00μ2) με βοηθητικό χώρο 21,16 μ2


 χώρους υγιεινής – βεστιάρια


 γραφείο νηπιαγωγού (21,16 μ2)


 χώρο αναμονής γονέων (56,64 μ2)


 λεβητοστάσιο΄


  Ο αύλειος χώρος θα διαμορφωθεί έτσι, ώστε να αποτελεί την επέκταση των εσωτερικών χώρων (παιδική χαρά και άλλες δραστηριότητες).


 Ο χώρος θα περιφραχθεί και για πρόσβαση  των ΑΜΕΑ προβλέπονται οι ράμπες. Στα σκαλοπάτια ,τις ράμπες, τα πλατύσκαλα και τη βεράντα του κτιρίου θα τοποθετηθούν τα κιγκλιδώματα για την ασφάλεια των παιδιών.


  

 “ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ” με προϋπολογισμό  1.720.000Ε.

 

Με το παρόν έργο θα κατασκευαστεί επέκταση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στο Λιμένα Θάσου και συγκεκριμένα στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης που στερείται δικτύου. Αποδέκτης των λυμάτων θα είναι η υπάρχουσα ΕΕΛ του Λιμένα. Το συνολικό μήκος του δικτύου υπολογίζεται σε 16,0χλμ. αγωγών ελεύθερης ροής. ,

 Ειδικότερα, στην περιοχή Τσαϊρια το πρωτεύον και το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από  3030μ. σωλήνων πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δομημένου τοιχώματος, διαμέτρων Φ200-Φ315 και 82 φρεάτια επίσκεψης και συμβολής. Το τριτεύον δίκτυο αποτελείται από  2599 χλμ. σωλήνων πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δομημένου τοιχώματος, διαμέτρων Φ200 και 62 φρεάτια επίσκεψης.


 Στην περιοχή Αγίου Βασιλείου το πρωτεύον και το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από  7462μ. σωλήνων πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δομημένου τοιχώματος, διαμέτρων Φ200-Φ315 και 82 φρεάτια επίσκεψης και συμβολής. Το τριτεύον δίκτυο αποτελείται από  2906 μ. σωλήνων πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δομημένου τοιχώματος, διαμέτρων Φ200 και 62 φρεάτια επίσκεψης.


 Στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται ιδιωτικές συνδέσεις.


 


 

 “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ”  με προϋπολογισμό  522.000Ε.

 Προβλέπεται να εκτελεσθούν οι παρακάτω  εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση, την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολικού κτιρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου.  


 Αποκατάσταση και στεγανοποίηση στέγης: Καθαίρεση επικεραμώσεων  και σανιδώματος στέγης, Κατασκευή σανιδώματος, τοποθέτηση ελαστομερούς μεμβράνης και επικεράμωση στέγης  με Ολλανδικά κεραμίδια,  Στεγανοποίηση οριζοντίων υδρορροών (λούκια) με μεμβράνη PVC.


 Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου: Καθαίρεση  εξωτερικού κλιμακοστασίου, Διεύρυνση του κεντρικού πλατύσκαλου και κατασκευή διπλών κλιμάκων,  Κατασκευή  τοιχίου,  πλατύσκαλου,  σκαλιών,  από οπλισμένο σκυρόδεμα  και επίστρωση  πλατύσκαλου και σκαλιών με μάρμαρο, Κατασκευή ράμπας για ΑΜΕΑ,  Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στη ράμπα.


 Ανακατασκευή δαπέδων εσωτερικών χώρων: Καθαίρεση μωσαϊκού  από τα δάπεδα και τοποθέτηση γαρμπιλοδέματος με ρητινούχο κονίαμα, Επίστρωση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια τύπου γρανίτη διαστάσεων 30Χ30 CM, Επίστρωση εσωτερικών  κλιμάκων με ελαστικό τάπητα.


 Αντικατάσταση κουφωμάτων: Αποξήλωση όλων των κουφωμάτων, Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων  (παράθυρα ,θύρες) από αλουμίνιο, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα του υπογείου.


 Επιχρίσματα, χρωματισμοί: Καθαίρεση και κατασκευή επιχρισμάτων, Αρμολόγημα λίθινων τοιχοποιιών, Επάλειψη επιφανειών με υλικά αντιυδρόφιλα, antigrafiti, διαφανή, Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών  χρωματισμών  του κτιρίου, Ελαιοχρωματισμός  σιδηρών κιγκλιδωμάτων,  Αντιπυρική επεξεργασία ξύλινων επιφανειών, Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών.


 Η/Μ: Τοποθέτηση 2 ανελκυστήρων κλιμακοστασίου τύπου Τ80 κατάλληλα για ΑΜΕΑ 2 στάσεων.