Οι “Πολίτες για την αλλαγή “καρφώνουν” Τσέπελη και Μπεκτές για αντιμισθίες

Στη συνεδρίαση της 16.5.2011 του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε το μέλος της παράταξής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο Θανάσης Ξυνίδης και απουσίαζε ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου καθηγητής κ.Παντοκράτορας) η καταβολή στον πρόεδρο του ΔΣ κ.Τσέπελη μηνιαίας αντιμισθίας ύψους 2.342 ευρώ, ο ορισμός του κ.Μπεκτές ως ειδικού συμβούλου της ΔΕΥΑΞ ο κ.Μπεκτές με μηνιαία αντιμισθία 900 ευρώ και να καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως σε κάθε μέλος του ΔΣ για κάθε συνεδρίαση το ποσό των 48 ευρώ.

    Στη συνεδρίαση της 16.5.2011 του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε το μέλος της παράταξής μας στο Διοικητικό Συμβούλιο Θανάσης Ξυνίδης και απουσίαζε ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου καθηγητής κ.Παντοκράτορας) η καταβολή στον πρόεδρο του ΔΣ κ.Τσέπελη μηνιαίας αντιμισθίας ύψους 2.342 ευρώ, ο ορισμός του κ.Μπεκτές ως ειδικού συμβούλου της ΔΕΥΑΞ ο κ.Μπεκτές με μηνιαία αντιμισθία 900 ευρώ και να καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως σε κάθε μέλος του ΔΣ για κάθε συνεδρίαση το ποσό των 48 ευρώ.


Μειοψηφήσαμε στην απόφαση αυτή γιατί στην παρούσα συγκυρία οικονομικής κρίσης του Δήμου Ξάνθης και σε μία ΔΕΥΑΞ που ο ισολογισμός του 2010 παρουσιάζει ζημίες μόνο για το έτος αυτό 890.000 ευρώ και συσσωρευμένες ζημίες 12.425.128 ευρώ έπρεπε να μην καταβληθεί καμία αμοιβή σε κανένα αιρετό για να δώσουμε εμείς πρώτοι το καλό παράδειγμα.


Και για όσους μπερδεύονται ακόμη με τα ευρώ η αντιμισθία του κ.Τσέπελη είναι 798.036 δραχμές, ο μισθός του κ.Μπεκτές 306.675 δραχμές, τα έξοδα παραστάσεως για κάθε σύμβουλο σε κάθε συνεδρίαση 16.356 δραχμές, οι ζημίες της ΔΕΥΑΞ μόνο το 2010 το ποσό των 303.267.500 δραχμών και οι συσσωρευμένες ζημίες 4,2 δισεκατομμύρια δραχμές.


Α ναι και ο λογαριασμός που θα πρέπει να πληρωθεί είναι στο όνομα όλων των δημοτών της Ξάνθης.


“Πολίτες για την Αλλαγή”


Σχετικά Άρθρα

Back to top button