Με πρωτοβουλία των Προέδρων των Επιμελητηρίων της Θράκης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαΐου, συνάντηση στο Επιμελητήριο Ξάνθης με θέμα την επιδότηση του κόστους εργασίας (12%) των επιχειρήσεων. Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ.Νικόλαος Αγγελίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ.Παναγιώτης Ανδρικόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Κίτσιος Λεωνίδας και ο εκπρόσωπος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Καλτσίδης Παναγιώτης.

  Με πρωτοβουλία των Προέδρων των Επιμελητηρίων της Θράκης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαΐου, συνάντηση στο Επιμελητήριο Ξάνθης με θέμα την επιδότηση του κόστους εργασίας (12%) των επιχειρήσεων. Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ.Νικόλαος Αγγελίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ.Παναγιώτης Ανδρικόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ. Κίτσιος Λεωνίδας και ο εκπρόσωπος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Καλτσίδης Παναγιώτης.


  Παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Γιαννακίδη, του Βουλευτή κ.Κοντού και άλλων πολιτικών εκπροσώπων, παρουσιάστηκε η ανησυχία για την καθυστέρηση της καταβολής 5 εξαμήνων της επιδότησης εργασίας (12%) και ο κίνδυνος για τις επιχειρήσεις από την μη καταβολή του που οδηγεί μέχρι και στο κλείσιμο κάποιων από αυτές.


  Αποφασίστηκε:


  -Η αποστολή κοινού υπομνήματος που παρουσιάζει την αναγκαιότητα της άμεσης καταβολής του και τη διατήρησή του για συγκεκριμένους λόγους.


  -Η υποστήριξη των συνδικαλιστικών μας οργάνων (Συνδέσμων Βιομηχανιών & Βιοτεχνιών της Θράκης) στην προγραμματισμένη τους  στη συνάντησή τους με τον Υφυπουργό κ. Ρήγα, στην Αθήνα τις επόμενες μέρες.


  -Η περαιτέρω επαφή των Επιμελητηρίων με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αν δεν δώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις η συνάντηση των συνδικαλιστικών οργάνων.


  -Να ζητηθεί ο συμψηφισμός του 12% με οφειλές των επιχειρήσεων προς το δημόσιο.


  -Περαιτέρω κινητοποιήσεις, που ξεπερνούν τα υπομνήματα και τις συναντήσεις εφόσον αυτές δεν αποδώσουν συγκεκριμένες  δεσμεύσεις και ορατά αποτελέσματα.


ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ