Τους “τίτλους τέλους” της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδας (ΣΕΚΑΠ) στην Ξάνθη “ρίχνει” με την απάντησή της σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ηρ. Διώτη και Ευαγ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, επαναλαμβάνοντας ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, “προβλέπεται η απεμπλοκή της από όλες τις μετοχικού ενδιαφέροντος εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα”.

Τους “τίτλους τέλους” της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδας (ΣΕΚΑΠ) στην Ξάνθη “ρίχνει” με την απάντησή της σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ηρ. Διώτη και Ευαγ. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, επαναλαμβάνοντας ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, “προβλέπεται η απεμπλοκή της από όλες τις μετοχικού ενδιαφέροντος εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα”.

 Σύμφωνα με την ΑΤΕ, “εφόσον προχωρήσει το πρόγραμμα απεμπλοκής της και από τη ΣΕΚΑΠ , θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Όσον αφορά στο υποερώτημα για το επιτόκιο δανεισμού της ΣΕΚΑΠ ΑΕ, αυτό υπολογίζεται βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που εφαρμόζονται από την ΑΤΕbank για το σύνολο των πελατών της, το δε ύψος του είναι σχετικό με την αρνητική καθαρή θέση της εταιρίας, όπως αυτή εμφανίζεται στις Οικονομικές της Καταστάσεις και την αρνητική εν γένει πορεία και κατάσταση της εταιρίας”.


 Απαντώντας σε υποερώτημα της κοινοβουλευτικής παρέμβασης των δύο βουλευτών, για καταβολή των επιδοτήσεων απασχόλησης προσωπικού λόγω παραμεθορίου περιοχής, το Υπουργείο Εργασίας παραπέμπει στο συναρμόδιο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας για την “έγκριση των σχετικών πιστώσεων για τη χρηματοδότηση”, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.


 Σχολιάζοντας τις υφιστάμενες απαντήσεις των συναρμοδίων, η βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη έκανε το ακόλουθο σχόλιο:


 “Δεδομένων και όσων υποστήριξε σε τοπική εφημερίδα της Λάρισας ο διοικητής της ΑΤΕ κ. Πανταλάκης, ότι δηλαδή οι πωλήσεις των ΣΕΚΑΠ, ΕΒΖ, ΕΛΒΙΖ, ΔΩΔΩΝΗ θα έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα στο 2012, σήμερα είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, η συσπείρωση τόσο των εργαζομένων στην καπνοβιομηχανία όσο και των τοπικών κοινωνιών σύσσωμης της Θράκης, γύρω από το αίτημα να μην αλλάξει στο παραμικρό ο υφιστάμενος -έως σήμερα- χαρακτήρας της επιχείρησης. Η ευθύνη της ΑΤΕ στη σημερινή κατάσταση της καπνοβιομηχανίας είναι τεράστια, αφού συνειδητά την έχει απαξιώσει για να την πουλήσει “έναντι πινακίου φακής”. Το ενδεχόμενο τροποποίησης του συνεταιριστικού χαρακτήρα της ΣΕΚΑΠ ή η ιδιωτικοποίησή της καθιστά ορατό πλέον τον κίνδυνο για απώλεια πάρα πολλών θέσεων εργασίας, σε μία Θράκη που υποφέρει από τα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας.


 Στεκόμαστε δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων που υποστηρίζουν ότι η ΣΕΚΑΠ όχι μόνο δεν πρέπει να κλείσει αλλά αντίθετα να ενισχυθεί περαιτέρω, ως το πλέον ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Αν. Μακεδονίας-Θράκης”.


  Ακολουθούν, αναλυτικά, οι απαντήσεις των Υπουργείων Οικονομικών, μέσω της ΑΤΕ, καθώς και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:


 

Η ΑΤΕbank μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΠΑΚ ΑΕ με ποσοστό 44,25%. Η τράπεζα εφαρμόζει ήδη ευρύτατο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η απεμπλοκή της από όλες τις μετοχικού ενδιαφέροντος εταιρίες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Μέσω δε των μέτρων αυτών, αναμένει να εξασφαλιστεί η έγκριση για την αντιμετώπιση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με τη συμμετοχή του βασικού της μετόχου, του Ελληνικού Δημοσίου. Εφόσον η Τράπεζα προχωρήσει το πρόγραμμα απεμπλοκής της και από τη ΣΕΚΑΠ , θα τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Όσον αφορά στο υποερώτημα για το επιτόκιο δανεισμού της ΣΕΚΑΠ ΑΕ, αυτό υπολογίζεται βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που εφαρμόζονται από την ΑΤΕbank για το σύνολο των πελατών της, το δε ύψος του είναι σχετικό με την αρνητική καθαρή θέση της εταιρίας, όπως αυτή εμφανίζεται στις Οικονομικές της Καταστάσεις και την αρνητική εν γένει πορεία και κατάσταση της εταιρίας.

 


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

Καταβολή επιδότησης (οικονομικής ενίσχυσης) βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών: μέχρι και το Α’ εξάμηνο του 2008, η ανωτέρω επιδότηση καταβάλλεται κανονικά στις δικαιούχους επιχειρήσεις και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Για τις επόμενες χρονικές περιόδους, εφόσον το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις για τη χρηματοδότηση του ως άνω έργου και οριστεί το ύψος της χρηματοδότησης για τον ΟΑΕΔ, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, θα προβούν άμεσα στην καταβολή της επιδότησης των παραμεθορίων περιοχών.

 

Β. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 2324/95 επιδοτούνται με ποσοστό 20% και μέχρι ανώτατο ύψος μηνιαίου μισθού #733,68 Ε# το κόστος μισθοδοσίας καθενός εξειδικευμένου στελέχους, πτυχιούχου ανώτερης ή ανώτατης σχολής για κάθε 10 εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, κτηνοτροφικές βιομηχανικού τύπου, ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Η ανωτέρω επιδότηση καταβάλλεται κανονικά στις επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα.