650.000 Ευρώ για έργα συντήρησης στα Αρχαία Αβδηρα

Το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ” προϋπολογισμού 650.000 Ε, είναι μια νέα μεγάλη παρέμβαση στον τομέα του πολιτισμού που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ “Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013” (στον Άξονα Προτεραιότητας 9, Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη) μετά από απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιου Σώκου.

   Το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ” προϋπολογισμού 650.000 Ε, είναι μια νέα μεγάλη παρέμβαση στον τομέα του πολιτισμού που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ “Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013” (στον Άξονα Προτεραιότητας 9, Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)  μετά από απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιου Σώκου.


Ο αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων, από τους σημαντικότερους της Θράκης, ανασκάπτεται από το 1950. Στο μεγαλύτερο σε έκταση ανασκαμμένο τμήμα, που αποτελεί τον κυρίως επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, έχουν γίνει κατά το παρελθόν από τη ΙΘ΄ ΕΠΚΑ διάφορες εργασίες συντήρησης, με σκοπό τη διάσωση των αρχαίων από τη φθορά.


Οι μεγαλύτερες σε έκταση επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου “Αρχαιολογικές εργασίες ανάπλασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων Ν. Ξάνθης: αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων” που χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.


Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει εργασίες που αποτελούν συνέχεια των παραπάνω, ώστε, μετά το πέρας του έργου να έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση και η ανάδειξη του τμήματος αυτού του αρχαιολογικού χώρου.


Οι επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν αφορούν τις παρακάτω οικοδομικές ενότητες, όπως είναι γνωστές με τα συμβατικά ονόματα:


· “Τομέας Μουσείου”. Συστάδα κατοικιών του 3ου – 4ου αι. μ.Χ.


·”Νησίδα με Κατοικίες”. Τέλη 1ου αι. π.Χ.- αρχές 1ου αι. μ.Χ.


·”Εργαστήριο Κοροπλαστικής”. Μέσα 4ου αι. π.Χ.- αρχές 1ου αι. π.Χ.


·”Ελληνιστική – ρωμαϊκή οικία (Τομέας Λ)”. Τέλη 3ου αι. π.Χ. – αρχές 1ου αι. μ.Χ.


·Αποθήκες λιμανιού. Μέσα 4ου αι. π.Χ.


Οδικό σύστημα. Μέσα 4ου αι. π.Χ.- 4ος αι. μ.Χ.


Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι η ΛΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button