Φτωχότερη περιφέρεια η Αν. Μακεδονία και Θράκη

Μειώθηκε το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα το 2009, τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το 2009, το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε σε 20.830 ευρώ, από 21.084 ευρώ το 2008, σημειώνοντας μείωση 1,2%, σε σύγκριση με το 2008. Νέα μείωση αναμένεται και για τα έτη 2010 και 2011, αφού το ΑΕΠ πέρυσι μειώθηκε 4,5% και το 2011 θα μειωθεί επίσης κατά 3%.

   Μειώθηκε το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα το 2009, τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στις περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.


   Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το 2009, το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο    Προϊόν ανήλθε σε 20.830 ευρώ, από 21.084 ευρώ το 2008, σημειώνοντας μείωση 1,2%, σε σύγκριση με το 2008. Νέα μείωση αναμένεται και για τα έτη 2010 και 2011, αφού το ΑΕΠ πέρυσι μειώθηκε 4,5% και το 2011 θα μειωθεί επίσης κατά 3%.


Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου με 24.884 ευρώ, ενώ το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφηκε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με 14.945 ευρώ. Στην Κεντρική Μακεδονία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 18.123 ευρώ, μειωμένο σε σύγκριση με το 2008 που ήταν 18.275 ευρώ. Στη Δυτική Μακεδονία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε σε 18.651 ευρώ, από 18.967 ευρώ το 2008.


Η μοναδική περιφέρεια που εμφάνισε άνοδο του ΑΕΠ, έστω και κατά 0,1%, είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η οποία, ωστόσο, είναι η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 14.945, από 14.925 ευρώ πέρυσι.


Σε ό,τι αφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), το 2009, αυξήθηκε κατά 0,4% στο σύνολο της χώρας. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Θεσσαλίας, ενώ μείωση σημειώθηκε στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.


Συμμετοχή ανά τομέα


Οσον αφορά τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, στον πρωτογενή τομέα, του οποίου η συμμετοχή στο σύνολο της ΑΠΑ παρέμεινε σταθερή στο 3,1% μεταξύ 2008 και 2009, το μεγαλύτερο μερίδιο κατά το έτος 2009 κατέχει η Κεντρική Μακεδονία με 20,8% και ακολουθούν η Θεσσαλία με 13% και η δυτική Ελλάδα με 11,6%.


Στο δευτερογενή τομέα, όπου σημειώθηκε μείωση της συμμετοχής στο σύνολο της ΑΠΑ από 18,1% σε 17,8%, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 33,4% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 16,4%.


Ο τριτογενής τομέας, που είναι ο μεγαλύτερος συγκριτικά τομέας (79,1% του συνόλου), παρουσίασε αύξηση στη συμμετοχή του στην ΑΠΑ σε σχέση με το 2008, ενώ οι περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας κατέχουν το 61,7% της συνολικής ΑΠΑ του τομέα.


Επίσης, οι περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνουν το 58,4% του παραγόμενου εθνικού εισοδήματος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το έτος 2008 ήταν 58,6%.


Ειδικότερα, η Αττική συμμετείχε στο συνολικό ΑΕΠ με ποσοστό 43,4% και ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 15%. Η αμέσως επόμενη Περιφέρεια είναι η Θεσσαλία με 5,5%, η Στερεά Ελλάδα με ποσοστό συμμετοχής 5,3%, ενώ τη χαμηλότερη συμμετοχή στο ΑΕΠ έχει το Βόρειο Αιγαίο με 1,5%.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button