Την Δευτέρα 4 Απριλίου ξεκινά η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) σε εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει διαδικασίες λειτουργίας “Υπηρεσίας μιας Στάσης” (One Stop Shop).

  Την Δευτέρα 4 Απριλίου ξεκινά η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.) σε εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει διαδικασίες λειτουργίας “Υπηρεσίας μιας Στάσης” (One Stop Shop).


 Οι εταιρείες που θα ιδρύονται από 04/04/2011 και εξής, με νομική μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε. θα μπορούν να απευθύνονται στα Επιμελητήρια και οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στους συμβολαιογράφους. Θα πληρώνουν ηλεκτρονικά ένα ποσό, που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις τους και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης σύστασης θα συμπληρώνονται εντός 10ημέρου.