22,3 εκ. ευρώ επενδύονται στην ΠΑΜ-Θ για διαχείριση στερεών αποβλήτων

Η ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και η πράσινη ανάπτυξη αποτελούν προτεραιότητα για την ΠΑΜ-Θ, καθώς συνδέονται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία, τη βέλτιστη αξιοποίηση φυσικών πόρων και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Στόχο της ΠΑΜ-Θ αποτελεί η εγκατάσταση ενός πλήρους ανεπτυγμένου δικτύου ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων σε όλη την έκταση της περιφέρειας, η αξιοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων και η ελαχιστοποίηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.

Η ορθολογική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και η πράσινη ανάπτυξη αποτελούν προτεραιότητα για την ΠΑΜ-Θ, καθώς συνδέονται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία, τη βέλτιστη αξιοποίηση φυσικών πόρων και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Στόχο της ΠΑΜ-Θ αποτελεί η εγκατάσταση ενός πλήρους ανεπτυγμένου δικτύου ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων σε όλη την έκταση της περιφέρειας, η αξιοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων και η ελαχιστοποίηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.  


Τεχνική συνάντηση παρουσία της Γενικής Γραμματέως της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Θεοδώρας Κόκλα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας, με θέμα την εξέταση της πορείας του έργου  “Ολοκληρωμένο Σύστημα  Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Στη συνάντηση συμμετείχαν η κ. Μαίρη Βεργοπούλου, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής καθώς και στελέχη αυτής. Επιπλέον συμμετείχαν στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων και Κατασκευής Έργων της ΠΑΜ-Θ. Τέλος, στη σύσκεψη συμμετείχαν και στελέχη της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. που είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της ΑΜ-Θ. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτεί μέρος των υποδομών που προβλέπονται στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων της ΠΑΜ-Θ. Ο σχεδιασμός του ξεκίνησε το 2002, εντάχθηκε για χρηματοδότηση το 2004, με προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Δυστυχώς, όμως, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίησή του με ορατό κίνδυνο για την απένταξη του έργου. Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης ανακοινώθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, με προϋπολογισμό 22.300.000 Ε και χρόνο υλοποίησης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.-Το έργο περιλαμβάνει: 


·Τη μελέτη και κατασκευή περιφερειακού δικτύου μεταφόρτωσης με δεκατέσσερις Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)


·Τη μελέτη και κατασκευή περιφερειακού δικτύου ανακύκλωσης με τέσσερα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)


·Την προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμούΜέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 21.005.964,60 Ε δηλαδή ποσοστό 94,19% της συνολικής αξίας του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 22.300.000 Ε με βάση τον προϋπολογισμό της απόφασης ένταξης, ενώ έχει ήδη δαπανηθεί το ποσό των 14.225.498,42 Ε ήτοι ποσοστό 63,79% για πληρωμές των ήδη υλοποιούμενων έργων, γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντική επιτάχυνση που επιτεύχθηκε στην υλοποίηση του έργου κατά το τελευταίο εξάμηνο. Η έως σήμερα πορεία υλοποίησης του έργου έχει ως εξής:


Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 5 ΣΜΑ (Κ. Νευροκοπίου, Ελευθερούπολης, Θάσου, Ν. Βύσσας, Φερών).


Στους ΣΜΑ Χρυσούπολης, Σαππών, Σαμοθράκης και Καβάλας οι εργασίες εκτελούνται ομαλά.


 Στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Δράμας, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου Ξάνθης και τους αντίστοιχους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων οι εργασίες εκτελούνται.


Επίσης, έχει παραληφθεί κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός συνολικού συμβατικού τιμήματος 9.795.899,12  Ε (με ΦΠΑ). Η κ. Κόκλα σχολίασε στο περιθώριο της σύσκεψης ότι “η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και η μη ορθή διαχείρισή τους αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας, η οποία οφείλει να εναρμονιστεί με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Περιφέρειά μας κινείται με συνέπεια προς αυτήν την κατεύθυνση”.  


Μετέφερε επίσης την ικανοποίησή της για την τροποποίηση της εγκριτικής απόφασης ένταξης του έργου και την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων, όπως και για τους πολύ καλούς ρυθμούς απορρόφησης από το Ταμείο Συνοχής. 


Από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button