Παρέμβαση της Υπερνομαρχίας για το θέμα του Εθνικού Πάρκου

Μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε στα ΜΜΕ γύρω από την μελέτη Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας Καβάλας Ξάνθης θεωρεί χρέος της να κάνει γνωστά τα εξής:

Μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε στα ΜΜΕ γύρω από την μελέτη Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης, η Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας Καβάλας Ξάνθης θεωρεί χρέος της να κάνει γνωστά τα εξής:


 


Το ΥΠΕΧΩΔΕ, από την δεκαετία του 80 είχε προκαλέσει την εκπόνηση μελέτης, η οποία με την ολοκλήρωσή της αναφέρεται ως Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.


Αυτή η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) κατάληγε με την υποχρέωση δημιουργίας ενός Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος το οποίο έγινε ΚΥΑ, με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 1960 χαρακτηρίστηκε η περιοχή ως Εθνικό Πάρκο.


Πριν γίνει νόμος η ΚΥΑ, το ΥΠΕΧΩΔΕ την διαβίβασε στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου για γνωμοδότηση.


Ο Φορέας   Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου αφού έλαβε υπ’ όψιν του,


1. Τους χαρακτηρισμούς και τα στοιχεία της ΕΠΜ.


2. Τις γνώμες και τις απόψεις του συνόλου των τοπικών φορέων μέσα από μια διαρκή και εξαντλητική διαβούλευση.


3. Τα στοιχεία και τις απόψεις του Δασαρχείου, της Αρχαιολογικής υπηρεσίας κλπ.,


πρότεινε τις ζώνες προστασίας, καθώς και τα έργα και τις δραστηριότητες που επιτρέπονται σ’ αυτές.


Για πρώτη φορά προσέθεσε σ’ αυτές και τις περιοχές «Nατούρα».


 


Το ΥΠΕΧΩΔΕ τελικά προχώρησε με νόμο στην γνωστή ΚΥΑ, η οποία ΚΥΑ  έκανε αποδεκτή  σε μεγάλο βαθμό τη γνώμη του Φορέα.


Μέσα από τα άρθρα της ΚΥΑ καθορίζεται η υποχρέωση για την ολοκλήρωση μελέτης ενός Διαχειριστικού Σχεδίου του Ε.Π.


Αυτό το Διαχειριστικό Σχέδιο είναι μια εξειδικευμένη μελέτη, η οποία εξετάζει ξεχωριστά τις δραστηριότητες του  πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε σχέση με τους προστατευόμενους τύπους οικοτόπων, τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας-πανίδας-ορνιθοπανίδας και προτείνει εξειδικευμένα μέτρα, καθώς  και το χρονικό διάστημα για την υλοποίηση αυτών των μέτρων.


Το διαχειριστικό σχέδιο μπορεί να προτείνει αυστηρότερους  ή και ηπιότερους όρους σε σχέση με την ΚΥΑ. Το αρμόδιο Υπουργείο είναι εκ του Συντάγματος αρμόδιο μετά από ευρεία διαβούλευση να καταλήξει στο οριστικό Σχέδιο Διαχείρισης, το οποίο και θα λειτουργήσει ως Προεδρικό Διάταγμα..


Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και επειδή ο Φορέας Διαχείρισης  του Ε.Π. στερείται τεχνικών Υπηρεσιών,  με προγραμματική σύμβαση ανέθεσε την επίβλεψη της υλοποίησής της στην Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας- Καβάλας-Ξάνθης.


                                                                            


 


                                                                        www.nestos.gr


Από  το  Γραφείο Τύπου 


 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button