ΑΝΕΝΗΜΕΡΩΤΟ το ΔΣ της ΕΑΠΑΞ για ΕΤΕΝΕΞ;

Η Δημοτική Σύμβουλος των «Πολιτών για την Αλλαγή» κ.Μπέττυ Πατσίδου που είναι μέλος ΔΣ της ΕΑΠΑΞ – η οποία κατέχει το 49% των μετοχών της ΕΤΕΝΕΞ – αιτείται με έγγραφό της (16.03.2010) προς α) το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης και β) τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕΝΕΞ κ.Παπασταματίου, ενημέρωση για τα πεπραγμένα και τα τεκταινόμενα στη «θυγατρική» της ΕΑΠΑΞ:

Η Δημοτική Σύμβουλος των «Πολιτών για την Αλλαγή» κ.Μπέττυ Πατσίδου που είναι μέλος ΔΣ της ΕΑΠΑΞ – η οποία κατέχει το 49% των μετοχών της ΕΤΕΝΕΞ – αιτείται με έγγραφό της (16.03.2010) προς α) το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης και β) τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕΝΕΞ κ.Παπασταματίου, ενημέρωση για τα πεπραγμένα και τα τεκταινόμενα στη «θυγατρική» της ΕΑΠΑΞ:


 


«Με δεδομένο ότι είμαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΑΠΑΞ, η οποία είναι μέτοχος της ΕΤΕΝΕΞ κατά ποσοστό 49% μαζί με τον Δήμο Ξάνθης με ποσοστό του τελευταίου 51%, και με δεδομένο ότι δεν γνωρίζω τίποτε για την ύπαρξη της εταιρίας αυτής, παρακαλώ να μου χορηγήσετε  • α) τα πρακτικά των συνελεύσεων του ΔΣ της εταιρίας,

  • β) τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης,

  • γ) τις ετήσιες εκθέσεις ελεγκτών καθώς επίσης και να με ενημερώσετε εγγράφως αν έχει προσαρμοσθεί η εταιρία με τον νέο Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων, ποια μορφή έχει, σύμφωνα με αυτόν και γιατί η είσπραξη των μισθωμάτων από το Ελισσώ δεν γίνεται απευθείας από τον Δήμο Ξάνθης, προκειμένου να λάβω γνώση».

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button