Για τις νέες -εκ του Νόμου- άδειες περιπτέρων με μοριοδότηση

Με αφορμή δημοσιεύματα για άδειες περιπτέρων δυνάμει του Π.Δ. 37/2009 «Καθορισμός Προϋποθέσεων-κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους» για τη χορήγηση αδειών περιπτέρων σε πολυτέκνους, αναπήρους, Πολεμιστές Κύπρου, χορηγούνται στο νομό 16 νέες άδειες περιπτέρων σε πολυτέκνους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες (γιατί ελλείπει η άλλη κατηγορία πολεμιστές Κύπρου).

Με αφορμή δημοσιεύματα για άδειες περιπτέρων δυνάμει του Π.Δ. 37/2009 «Καθορισμός Προϋποθέσεων-κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές  Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους» για τη χορήγηση αδειών περιπτέρων σε πολυτέκνους, αναπήρους, Πολεμιστές Κύπρου, χορηγούνται στο νομό 16 νέες άδειες περιπτέρων σε πολυτέκνους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες (γιατί ελλείπει η άλλη κατηγορία πολεμιστές Κύπρου). Ο αριθμός προσδιορίζεται εμμέσως από το Νόμο και είναι υποχρεωτική για τη Νομαρχία η χορήγηση.


Την κατάταξη, μετά από κατ’ επανάληψη δημόσια πρόσκληση, έκανε η αρμόδια, εκ του Νόμου, επιτροπή με αυστηρή μοριοδότηση, και η όλη διαδικασία θα περαιωθεί με την υπογραφή των αποφάσεων.


Τα σημεία τοποθέτησης θα καθορισθούν κατά νόμο, με προτίμηση να καλυφθούν σημεία που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς (νεόδμητες περιοχές, κ.λ.π.)


Ουδεμία εντολή δόθηκε από τον Νομάρχη, να μη δοθούν στοιχεία σε, εκ του Νόμου και στα πλαίσια αυτού, δικαιούμενους (υποψήφιους, συνυποψήφιους ανταγωνιστές, κ.λ.π.), όπως ανακριβέστατα δημοσιεύθηκε. Εξάλλου οριστική απόφαση για τους δικαιούχους και τις θέσεις δεν υπάρχει.


Η διαφάνεια και η αυστηρή κατάταξη, με την εκ του Νόμου μοριοδότηση, θα χαρακτηρίζει και αυτήν την τελική μας απόφαση, όπως ισχύει και μέχρι τώρα.


 


 


 


                                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button