«Ανενημέρωτος ή συγκαλύπτει ο Δήμαρχος!»

Το να επιχειρεί ο Δήμαρχος Ξάνθης να διασκεδάσει εντυπώσεις και φόβους για όσα συνέβησαν και όσα είναι να συμβούν στο θέμα του Περιμετρικού Δακτυλίου, είναι αναμενόμενο.

Το να επιχειρεί όμως κάτι τέτοιο με δηλώσεις που περιγράφουν μία εικονική πραγματικότητα μόνον και μόνον για να …αντιπολιτευθεί τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης των «Πολιτών για την Αλλαγή» – ο οποίος απεκάλυψε την ύπαρξη του περίφημου εγγράφου της Περιφέρειας που απέκρυψε ο Δήμαρχος και κατήγγειλε ως σκόπιμες τόσο την απουσία ενημέρωσης του κόσμου όσο και την τρίμηνη καθυστέρηση συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο – είναι επικίνδυνο.

Το να επιχειρεί ο Δήμαρχος Ξάνθης να διασκεδάσει εντυπώσεις και φόβους για όσα συνέβησαν και όσα είναι να συμβούν στο θέμα του Περιμετρικού Δακτυλίου, είναι αναμενόμενο.


 


Το να επιχειρεί όμως κάτι τέτοιο με δηλώσεις που περιγράφουν μία εικονική πραγματικότητα μόνον και μόνον για να …αντιπολιτευθεί τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης των «Πολιτών για την Αλλαγή» – ο οποίος απεκάλυψε την ύπαρξη του περίφημου εγγράφου της Περιφέρειας που απέκρυψε ο Δήμαρχος και κατήγγειλε ως σκόπιμες τόσο την απουσία ενημέρωσης του κόσμου όσο και την τρίμηνη καθυστέρηση συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο – είναι επικίνδυνο.


 


Απαντώντας, λοιπόν, στις απόπειρες του Δημάρχου να αποπροσανατολίσει με δηλώσεις του στον Τύπο την κοινή γνώμη από το «δια ταύτα» της υπόθεσης, ο κ.Χρίστος Πούλιος καταθέτει και πάλι στοιχεία τα οποία ενισχύουν την άποψη των «Πολιτών για την Αλλαγή» ότι «η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η αρχή του αγώνα που καλείται να κάνει η τοπική κοινωνία για να μπλοκάρει ό,τι μέχρι σήμερα δρομολογήθηκε ερήμην της και για να αποτρέψει, στο μέτρο πλέον του δυνατού (καθ’υπέρβαση των προθεσμιών από το Νόμο), την ταύτιση της Παράκαμψης (Καθέτου Άξονα) με την ιδέα του Δακτυλίου (Πόλεως Ξάνθης)». 


 


Καλούμε, δε, το Δήμαρχο να συμβουλευθεί την ιστοσελίδα της Νομαρχίας όπου αναρτήθηκε με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με το εξής διαφωτιστικό έως δηκτικό σχόλιο:  «Η Νομαρχία Ξάνθης που θα εκφέρει άποψη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναρτά προς γνώση την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επί της οποίας εκ Νόμου δεν εκφέρει άποψη». 


 


Και σαφώς, αναμένουμε από το Δήμαρχο να δώσει εντολή ώστε και ο Δήμος ‘που αρμοδίως κλήθηκε να εκφέρει άποψη επί της Προμελέτης’ να την αναρτήσει επιτέλους(!) μαζί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – αν όχι και με τις επίσημες τοποθετήσεις των αντιπολιτεύσεων…‘προς γνώση’.


 


Δηλώσεις του Δημάρχου στον τοπικό τύπο (Xanthionline, 01.02.2010):‘το έγγραφο αυτό εστάλη και σε άλλες υπηρεσίες όπως αναφέρθηκε και στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου και ζητείται η γνωμοδότησή τους η οποία δεν έχει ακόμη κατατεθεί. Ωστόσο, καμιά προθεσμία απάντησης δεν αναφέρεται και όπως μας έχουν διαβεβαιώσει απ’ την Περιφέρεια, καμιά ενέργεια δεν πρόκειται να προχωρήσει μετά την ομόφωνη άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης. Η υπόθεση κλείνει και αναμένεται η έναρξη της διαδικασίας για την διενέργεια της νέας μελέτης σύμφωνα με τα δεδομένα που αποφασίστηκαν απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης’.  
Η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ λειτούργησε φυσικά ως ιδιωτική εταιρία που έλαβε εντολή για την μελέτη που κατέθεσε και με παρόμοιο τρόπο να ξεκινήσει η διαδικασία για τη νέα μελέτη, με τα νέα δεδομένα και μετά την ολοκλήρωσή της θα κληθεί εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης να γνωμοδοτήσει επί των περιβαλλοντολογικών όρων όπως ανέφερε ο κ. Στυλιανίδης» 


 


 


Απάντηση του επικεφαλής των «Πολιτών για την Αλλαγή» (02.02.2010):


 


Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χ.Πούλιος παρέπεμψε στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11014/2003 και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 που αναφέρεται στην διαδικασία που ακολουθείται για την μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων παρόμοιων έργων.


Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΚΥΑ:
Μέσα σε 15 ημέρες απ’ την παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόμενες υπηρεσίες (Αρχαιοτήτων, μνημείων, Νομαρχιακές υπηρεσίες και όποιον πρέπει να γνωμοδοτήσει βάσει του άρθρου 2 της ίδιας ΚΥΑ, μεταξύ των οποίων στην συγκεκριμένη μελέτη κι ο Δήμος Ξάνθης), φορείς και Οργανισμοί, διαβιβάζουν την γνώμη τους στην ως άνω Υπηρεσία της Περιφέρειας. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας απ’ την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων ή άλλως απ’ την παρέλευση της προθεσμίας της παρ.2 κι ανεξάρτητα απ’ το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι απόψεις, προβαίνει εντός 5 ημερών σε ΠΠΕΑ (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση) που συνίσταται σε θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕ (μελέτης)….’


Στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου αναφέρεται:


‘Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση μαζί με τον φάκελο της ΠΠΕ διαβιβάζονται στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους…’. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν απαντήσει στο αρμόδιο τμήμα (ΠΕ.ΧΩ.) της Περιφέρειας και η διαδικασία εξέλιξης της μελέτης για τον περιμετρικό δακτύλιο Ξάνθης εξελίσσεται κανονικά λόγω παρέλευσης του χρόνου που ορίζει η ΚΥΑ, των 15 ημερών.
Για το θέμα ο κ. Πούλιος σημείωσε ότι:
ο Δήμαρχος ή δεν είναι ενημερωμένος ή συγκαλύπτει ενσυνείδητα την αλήθεια και όσους ευθύνονται για την καθυστέρηση. Το ψέμα όμως ΄έχει κοντά πόδια’ και θ’ αποκαλυφθεί όταν θα ενημερωθούμε όλοι για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας και την ολοκλήρωση της μελέτης όπως έχει εντολές να πραγματοποιηθεί’.
 Σχετικά Άρθρα

Back to top button