ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ

Σήμερα και ώρα 13:30 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, για να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.4 του Ν.3463/06, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω χρονικών περιθωρίων:

Σήμερα και ώρα 13:30 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, για να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.4 του Ν.3463/06, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω χρονικών περιθωρίων:


ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Έγκριση της αριθμ.2/2010 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά “Πρόσληψη προσωπικού στους Βρεφονηπιακούς για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (2μηνες συμβάσεις)”


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ


Σχετικά Άρθρα

Back to top button