Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης έχει από σήμερα πλήρως εγκατεστημένο νέο τηλεφωνικό κέντρο με 180 και πλέον ανεξάρτητες συσκευές-γραμμές σε υλοποίηση του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο οποίο εντάχθηκε το έτος 2007.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης έχει από σήμερα πλήρως εγκατεστημένο νέο τηλεφωνικό κέντρο με 180 και πλέον ανεξάρτητες συσκευές-γραμμές σε υλοποίηση του προγράμματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο οποίο εντάχθηκε το έτος 2007.


 Η εγκατάσταση του νέου τηλεφωνικού κέντρου  οδηγεί στην   κατάργηση 120 ανεξάρτητων γραμμών του ΟΤΕ με τα αντίστοιχα πάγια και τις χρεώσεις που υφίσταντο  από μακρού χρόνου. Πλέον του παραπάνω οφέλους, δίνει τη δυνατότητα α) δωρεάν εσωτερικών κλήσεων, β) ενιαία τιμή για αστικές και υπεραστικές κλήσεις,  με χρέωση μικρότερη από την ανάλογη του ΟΤΕ, γ) ενιαία χρέωση για προορισμούς διεθνούς τηλεφωνίας και κινητής τηλεφωνίας,  με χρεώσεις μικρότερες από την ανάλογη του ΟΤΕ και δ) δεν υπάρχουν πάγια τέλη. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που, πέραν της εξοικονόμησης σημαντικών ποσών, δημιουργεί νέα σύγχρονη επικοινωνιακή κατάσταση και λειτουργικότητα των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών.


Σχετικά ο Νομάρχης δήλωσε: “Ευχαριστώ όλους όσους εργάσθηκαν για την πρόοδο του συγκεκριμένου έργου και συνέβαλαν σ’ αυτό, την Κοινωνία της Πληροφορίας, το ΥΠΕΣΔΑ και τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης; και ιδιαίτερα το Γραφείο του Τμήματος Πληροφορικής.


 Οι χώροι όπου είναι εγκατεστημένη η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  εσωτερικά, εξωτερικά και τεχνολογικά, σιγά-σιγά ολοκληρώνουν τον εκσυγχρονισμό τους  και σε λίγο δεν θα έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τους πιο σύγχρονους  χώρους παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη. Η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και η πιστοποίηση με ISO πολλών απ’ αυτές, ήδη είναι γνωστή”.


Ενημερώνουμε ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να καλούν τα γνωστά τηλεφωνικά νούμερα από όπου θα σύντομα θα τους παρέχονται οδηγίες  για τα νέα τηλεφωνικά νούμερα επικοινωνίας. Επίσης , ο νέος τηλεφωνικός κατάλογος σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νομαρχίας Ξάνθης www.xanthi.gr.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ