Καρδιαγγειακά, καρκίνος “χτυπούν” τη Θράκη

Καρκίνοι και καρδιαγγειακά νοσήματα “χτυπούν” περισσότερο τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, τα αναπνευστικά πλήττουν ιδιαίτερα την περιφέρεια της Αττικής, τα λοιμώδη και παρασιτικά την Ηπειρο. Τις γεωγραφικές διακυμάνσεις στη θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού από ασθένειες που πιθανώς αποδίδονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και σε κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας, διαπιστώνει διεξοδική μελέτη των θανάτων που σημειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1998 ώς το 2007.

Καρκίνοι και καρδιαγγειακά νοσήματα “χτυπούν” περισσότερο τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, τα αναπνευστικά πλήττουν ιδιαίτερα την περιφέρεια της Αττικής, τα λοιμώδη και παρασιτικά την Ηπειρο.


 Τις γεωγραφικές διακυμάνσεις στη θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού από ασθένειες που πιθανώς αποδίδονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και σε κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας, διαπιστώνει διεξοδική μελέτη των θανάτων που σημειώθηκαν στην Ελλάδα από το 1998 ώς το 2007.


 


Ερευνα του Αριστοτελείου


Η μελέτη διεξήχθη από το εργαστήριο υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας και επεκτείνοντας συμπεράσματα προηγούμενων μελετών που δείχνουν “σαφή υπεροχή” της θνησιμότητας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα στην Ηπειρο και σταθερά υψηλότερη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά και κακοήθη νεοπλάσματα στη Β. Ελλάδα.


Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Υγιεινής (Ε. Παυλίδου, Π. Γεωργιανός, Δ. Χαραλαμπίδης, Ν. Παπαδάκης, Α. Μπένος) αξιολογώντας τη θνησιμότητα από διάφορες μείζονες αιτίες θανάτου στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδος στη συγκεκριμένη δεκαετία με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περισσότερους θανάτους από καρκίνους εμφανίζει η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική.


Τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος (εμφράγματα – εγκεφαλικά) προκαλούν περισσότερους θανάτους στην Ανατολική, Κεντρική Μακεδονία και Θράκη. Τα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα -παρά τη μείωση της εμφάνισης τους- εξακολουθούν να εμφανίζονται στους κατοίκους της Ηπείρου, του Β. Αιγαίου των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και της Αττικής, ενώ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας από ασθένειες του αναπνευστικού παρατηρούνται στην περιφέρεια της Αττικής.


Ειδικότερα, τα στοιχεία θνησιμότητας από τον ανδρικό πληθυσμό, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε σχέση με τον μέσο όρο στον γενικό πληθυσμό από λοιμώδη παρατηρούνται στις περιοχές της Ηπείρου (47,98%), της Κρήτης (40,38%), των Ιονίων Νήσων (35,84%), του Β. Αιγαίου (27,56%) και της Αττικής (23,45%).


Υψηλή θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα είχε η Αν. Μακεδονία και η Θράκη (13,58%) και η Κ. Μακεδονία (12,11%).


Εμφανώς περισσότεροι ήταν οι θάνατοι από καρδιαγγειακά στην Αν. Μακεδονία και Θράκη (21,74%), ενώ η Αττική ήταν η μόνη που παρουσίασε αυξημένο αριθμό θανάτων στον ανδρικό πληθυσμό από νοσήματα του αναπνευστικού (13,90%).


Παρόμοια είναι η εικόνα στα επίπεδα θνησιμότητας στον γυναικείο πληθυσμό της χώρας. Υψηλότερο ποσοστό θανάτων από κακοήθη νεοπλάσματα παρατηρήθηκε στην κεντρική και Αν. Μακεδονία και Θράκη (11,6%), ενώ αυξημένα επίπεδα θανάτων από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος εμφάνισε μόνο η περιφέρεια της Αττικής 18,36%. Οι θάνατοι από καρδιαγγειακά στον γυναικείο πληθυσμό ήταν αυξημένοι στις περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας και Θράκης (21,46%) ενώ τα λοιμώδη προκάλεσαν τους περισσότερους θανάτους στις γυναίκες της Ηπείρου 55,30% και και των Ιονίων Νήσων (67,98%), του Β. Αιγαίου (50,64%) και της Κρήτης (71,46%).


“Η μελέτη δεν είχε στόχο να αναζητήσει τις αιτίες που προκαλούν τις θανατηφόρες ασθένειες, οι οποίες πιθανότατα να οφείλονται σε περιβαλλοντικούς ή σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες”, διευκρινίζει ο επιστημονικός συνεργάτης της Α΄ Παθολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ κ. Γεωργιανός. Επιδίωκε κυρίως να περιγράψει και να αξιολογήσει ποια νοσήματα προκαλούν περισσότερους θανάτους στις γεωγραφικές περιοχές της χώρας με βάση τα πραγματικά στοιχεία θνησιμότητας.


Οι τάσεις της θνησιμότητας του ελληνικού πληθυσμού δεν διαφέρουν από αυτές της Ευρώπης όπου πάνω από το 50% των παρατηρηθέντων θανάτων οφείλεται σε καρδιαγγειακά και περίπου ένα επιπλέον 20% σε καρκίνους”, εξηγούν στην έρευνα οι επιστήμονες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Παπαδάκης, τα υψηλά ποσοστά θανάτων στην Ηπειρο από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που μέχρι πρότινος έτειναν να εξαφανιστούν, αλλά και τα υψηλά ποσοστά θανάτων από αναπνευστικά στην περιφέρεια της Aττικής επιβεβαιώνουν τις επιπτώσεις της ανισότητας στις περιοχές της χώρας τόσο σε κοινωνικοοικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο”.


 


Πανελλήνιο συνέδριο


Τα στοιχεία της έρευνας θα ανακοινωθούν στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Περιβάλλον – Κλιματικές Αλλαγές – Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που διοργανώνει το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ από έως 17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.


Σχετικά Άρθρα

Back to top button