Η ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείο Κομοτηνής, είναι μια από τις δεσμεύσεις του υποψήφιου βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Στέφανου Τζανίδη. Ο ίδιος, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Κομοτηνής και συζήτησε με τη Διεύθυνση, το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό, για τις μεγάλες ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν στο Σισμανόγλειο.

         Η ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείο Κομοτηνής, είναι μια από τις δεσμεύσεις του υποψήφιου βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Στέφανου Τζανίδη. Ο ίδιος, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Κομοτηνής και συζήτησε με τη Διεύθυνση, το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό, για τις μεγάλες ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν στο Σισμανόγλειο


         Ιδιαίτερα τονίστηκε η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ότι αφορά τις συνθήκες εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα μιλήσανε για τις άδειες που υπολείπονται από τους 2007 στους εργαζομένους, στις ειδικές προσλήψεις και μετατάξεις που γίνονται, στους εργαζόμενους των προγραμμάτων STAGE, στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου η οποία βρίσκεται ακόμα στις καλένδες.


Μετά την συνάντηση του που είχε ο κ. Τζανίδης τόνισε τα εξής: “Δυστυχώς αυτό που είδαμε στο νοσοκομείο είναι ότι μόνο οι εργαζόμενοι είναι οι αποδέκτες όλων των παραπόνων, την ώρα που η διοίκηση δεν βρίσκεται εδώ. Οι εργαζόμενοι με μεγάλο ζήλο προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης ανάμεσα σ’ αυτούς και τους ασθενείς”.


        Ιδιαίτερα τονίστηκε ως επιτακτική “η ανάγκη να υπάρχει άμεσα η κάλυψη θέσεων σε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που γίνονται και από το νοσηλευτικό και από το ιατρικό προσωπικό, αδυνατούν να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν”.


        Σε ότι αφορά την ανέγερση της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου, ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι αυτή “καρκινοβατεί με τις εκκρεμότητες να βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση”.