Την υπαγωγή 26 νέων επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο αποφάσισε η Γνωμοδοτική Επιτροπή

26 νέα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν κατά συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2009, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Δημήτρη Σταμάτη, ενώ κατά τη διάρκειά της εξετάσθηκαν συνολικά 58 θέματα, που αφορούσαν σε υπαγωγές στον αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, ολοκληρώσεις επενδύσεων, τροποποιήσεις και ανακλήσεις.

26 νέα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν κατά συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2009, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Δημήτρη Σταμάτη, ενώ κατά τη διάρκειά της εξετάσθηκαν συνολικά 58 θέματα, που αφορούσαν σε υπαγωγές στον αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, ολοκληρώσεις επενδύσεων,  τροποποιήσεις και ανακλήσεις.Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 26 υποθέσεων, που αφορούν την ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμό διαφόρων επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με συνολικό κόστος επένδυσης 26.457.298,25 ευρώ, ύψος επιχορήγησης  13.772.532,56 ευρώ και τη δημιουργία 54 νέων θέσεων εργασίας.


Να σημειωθεί ότι, αναβλήθηκε η εξέταση τριών (3) υποθέσεων, προκειμένου να προσκομιστούν συμπληρωματικά ή να διευκρινιστούν στοιχεία του επενδυτικού προγράμματος τους, ενώ αποφασίσθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 14 επιχειρήσεων για τις οποίες το ποσό της επιχορήγησης (για καταβολή) θα κυμανθεί περί τα 4 εκατ. ευρώ.


Ακόμη, εξετάσθηκαν και υποθέσεις που αφορούσαν στην ικανοποίηση έξι (6) αιτημάτων (τροποποιήσεις αποφάσεων κλπ.) και τέλος αποφασίσθηκε η ανάκληση έξι (6) υποθέσεων, λόγω μη τήρησης όρων των αποφάσεων υπαγωγής τους, ενώ για άλλες τρεις δόθηκε προθεσμία να προσκομιστούν συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι, τηρούνται οι όροι των αποφάσεων υπαγωγής τους.


Με τη χθεσινή συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η εξέταση των αιτημάτων υπαγωγής που υποβλήθηκαν από την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής (08.07.2009) μέχρι και σήμερα.


Υπενθυμίζεται ότι, από τις αρχές του έτους 2009 μέχρι και σήμερα τα ποσά των επιχορηγήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου που δόθηκαν στις επιχειρήσεις για επιχορηγήσεις ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ, και μάλιστα δόθηκαν πολύ έγκαιρα, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες τους, τόσο σε πάγια όσο και σε κεφάλαια κινήσεως.


Ο  Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ  κ. Δημήτρης Σταμάτης δήλωσε τα εξής:


“Πρωταρχικό μου μέλημα από τη στιγμή που ανέλαβα την ευθύνη διοίκησης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ήταν η εξυγίανση της επενδυτικής πολιτικής και η αξιοπιστία της αναπτυξιακής προσπάθειας, ξεκαθαρίζοντας το επενδυτικό τοπίο, ξεκαθαρίζοντας τις παλιές υποθέσεις. Αποτελεί σταθερή μας απόφαση η ενίσχυση του κλίματος υγιούς επιχειρηματικότητας. Η Περιφέρεια και τα όργανα της βρίσκονται πάντα κοντά στους ανθρώπους που “επιχειρούν” και είναι συμπαραστάτες και αρωγοί σε κάθε προσπάθεια και δίκαιο αίτημά τους.


Σταθερή μας επιδίωξη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, είναι η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, ο περιορισμός των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, ώστε να ενθαρρυνθεί η οικονομική δραστηριότητα και να εξασφαλίσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη.


Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ώστε η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη να γίνουν πόλος έλξης νέων επενδύσεων και να δημιουργηθούν νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι οι πέντε νομοί της Περιφέρειας να αποτελέσουν ένα νέο υπόδειγμα υψηλών οικονομικών επιδόσεων, ένα νέο πρότυπο ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης”.


Στην παρούσα φάση που διανύουμε και για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης, υπενθυμίζεται ότι, τα επενδυτικά προγράμματα των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 (σε Α’ Φάση μέχρι και 2007 και Β’ Φάση από 2007 έως σήμερα) παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα


Σχετικά Άρθρα

Back to top button